QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Varför visas ingenting på min sida för snabbinstallation?

Tillämpade modeller:

Svar:

Följ nedanstående procedur för att lösa detta problem:

  1. Stäng av Turbo NAS:en.
  2. Ta bort alla hårddiskar.
  3. Slå på Turbo NAS:en.
  4. Systemet kommer att avge en kort ljudsignal när du slår på Turbo NAS:en, och efter 2‒4 minuter kommer den att avge en till ljudsignal som är längre.
  5. Efter den andra, längre ljudsignalen sätter du i hårddiskarna i följande sekvens: Hårddisk 1 --> fack 1, hårddisk 2 --> fack 2 osv.
  6. Kör QNAP Finder och dubbelklicka på Turbo NAS-enheten.
  7. Följ anvisningarna i snabbinstallationsguiden.
Lanseringsdatum: 2013-04-19
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com