QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Varför visas ”Found duplicate PV” (PV-dublett hittades) på SSH-konsolen när jag använder PVS-kommandot i QTS 4.3.0?

Tillämpade modeller:

Svar:

Din QNAP-NAS sparar två kopior av den logiska volymhanterarens (LVM: Logical Volume Manager) metadata för lagringsanvändning och säkerhetskopiering. När PVS-kommandot körs i version 4.3.0 eller senare av QTS informerar det uppdaterade QTS LVM-hjälpprogrammet användaren om den här designen. Därför är det helt normalt att varningen ”Found duplicate PV” (PV-dublett hittades) visas, vilket indikerar att din NAS fungerar som den ska.

För mer information om det här meddelandet går du till:
https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/html/Logical_Volume_Manager_Administration/duplicate_pv_multipath.html

Lanseringsdatum: 2016-12-05
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com