QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Varför uppger systemloggen för min Turbo NAS att ”File system is not clean. It is suggested that you run ‘check disk’" (Filsystemet är inte rent. Det rekommenderas att du kör en diskkontroll)?

Tillämpade modeller:

Svar:

Turbo NAS:en kanske inte stängdes av på rätt sätt sist. Gå till [Disk Management] (Diskinställningar) > [Volume Management] (Volyminställningar) och tryck på knappen ”CHECK NOW” (kontrollera nu) för att kontrollera filsystemet. Efter att du kört kontrollen bör filsystemet vara som normalt igen.

Lanseringsdatum: 2013-04-19
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 14% procent.
o