QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Varför uppger systemloggen för min NAS att ”File system is not clean” (filsystemet är inte rent)?

Tillämpade modeller:

Svar:

Det här meddelandet visas vanligtvis när datavolymen inte demonterades korrekt under någon eller några av följande omständigheter:

  1. NAS-enheten blev utsatt för en onormal avstängning. Eller så framtvingades en avstängning.
  2. En del tjänster stoppades inte ordentligt under avstängningen.
  3. Andra oväntade omständigheter gjorde att datavolymen inte kunde demonteras korrekt.

Eftersom systemdata/systemfiler som användes under dessa omständigheter kan ha påverkats bör du kontrollera filsystemet på volymen och reparera eventuella fel.

För nyare NAS-modeller (som kan uppdateras till QTS 4.2 eller en senare version)
Logga in till QTS och gå till ”Storage Management” (Lagringshantering) > ”Storage Space” (Lagringsutrymme).

Klicka på lagringspoolen i den högra panelen, välj datavolymen och klicka på ”Manage” (hantera). Dialogrutan för datavolymhantering öppnas då. Klicka på ”Actions” (åtgärder) och välj ”Check File System” (kontrollera filsystemet).

För äldre NAS-modeller (som inte kan uppdateras till QTS 4.2 eller en senare version)
Logga in till QTS, gå till ”Control Panel” (Kontrollpanelen) > ”System Settings” (Systeminställningar) > ”Storage Management” (Lagringshantering) > ”Volume Management” (Volymhantering) och klicka på ”Check File System” (kontrollera filsystemet).

Om problemet kvarstår efter att du kontrollerat filsystemet och startat om NAS-enheten kan du rapportera problemet med hjälp av denna länk:
https://www.qnap.com/i/sv/before_buy/con_show.php?op=showone&cid=2

Lanseringsdatum: 2016-01-12
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 33% procent.
o