QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Varför träder inte vissa ändringar i kraft för inställningar i php.ini?

Tillämpade modeller:

Svar:

För att säkerställa att ditt NAS-system ska fungera normalt finns det restriktioner för vissa PHP-inställningar (kallas även ”PHP-direktiv”) i php.ini. Om en inställning i php.ini är över det högsta eller lägsta tillåtna värdet återställer systemet automatiskt den inställningen till det närmast tillåtna värdet. Nedan anges inställningar som det finns restriktioner för.

  • memory_limit

Standardvärdet för memory_limit är 128 megabyte (MB). Det lägsta värdet får inte vara mindre än 64 MB, och det högsta värdet beror på din NAS-enhets minne:

NAS-minne Högsta tillåtna värde för memory_limit
< 512 MB 128 MB
512 MB och < 1 024 MB 384 MB
1 024 MB och < 2 048 MB 512 MB
2 048 MB 1 024 MB
  • post_max_size

Får inte vara större än 2 047 MB.

  • upload_max_filesize

Får inte vara större än 2 047 MB.

Lanseringsdatum: 2016-04-13
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 50% procent.