QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Varför sker inte en ökning av RAID-migreringshastigheten vid ändring av RAID-omsynkroniseringsprioritet?

För RAID-migrering krävs kontinuerlig läsning, skrivning och kontroll för att säkerställa dataintegritet. Den huvudsakliga flaskhalsen i den här processen är disk-I/O. Av den anledningen har ändring av RAID-omsynkroniseringsprioriteten till ”Omsynkronisera först (hög hastighet)” endast en mindre effekt på migreringshastigheten.

Lanseringsdatum: 2017-11-27
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
o