QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Varför misslyckas åtgärden att skapa fler virtuella diskar eller virtuella maskiner när datalagerkapaciteten för VMWare ESXi utökas med iSCSI LUN:s funktion för omedelbar tilldelning?

Tillämpade modeller:

Svar:

Orsak:
När det tar slut på utrymme i ett VMWare ESXi-datalager kan inte datalagret utöka kapaciteten med iSCSI LUN:s funktion för omedelbar tilldelning. Tunt allokerade iSCSI LUN:er kan inte mappa tillfredsställande efter att utrymmet tagit slut. Det hjälper inte ens att datalagerkapaciteten utökas med funktionen för omedelbar tilldelning för att kunna mappa om dem.

Lösning:
Använd kommandot för att återvinna utrymme för att mappa om den så att du kan frigöra datalagerkapacitet. Emellertid kommer utrymmet ändå att ta slut i datalagret om du skapar ett till VMWare ESXi-datalager inom den tunt allokerade iSCSI LUN:en. Vi avråder från att utöka VMWare ESXi:s datalager med fler än en tunt allokerad iSCSI LUN.

Lanseringsdatum: 2014-05-12
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
o