QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Varför missade Qfiles automatiska uppladdning en del filer?

Tillämpade modeller:

Svar:

Android:

  1. Automatisk uppladdning körs i bakgrunden och kan ha högre än normal batterianvändning. För att spara ström kan det hända att någon av batterihanteringsapparna avslutar Qfiles bakgrundsuppgifter. Den automatiska uppladdningsprocessen stoppas då.
  2. För att säkerställa att den här funktionen fungerar på avsett sätt rekommenderar vi att Qfile installeras i din enhets interna lagringsutrymme.

iOS:

Qfile kommer att fortsätta ladda upp filer om Qfile upptäcker betydande ändringar för din enhets plats. Aktivera ”Background Uploading” (uppladdning i bakgrunden) och ge Qfile åtkomst till platsen för din enhet.

 

Lanseringsdatum: 2016-09-20
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 12% procent.