QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Varför minskas Turbo NAS:ens diskstorlek efter att RAID-konfigurationen slutförts?

Tillämpade modeller:

Svar:

  1. Det beror på RAID-typ då det tillgängliga diskutrymmet kan skilja sig åt. 
    *Om två diskenheter konfigureras som RAID 1 motsvaras den diskstorlek som kan användas av en diskenhets minsta diskstorlek.
    *Om N diskenheter konfigureras som RAID 5 motsvaras den diskstorlek som kan användas av (N-1) diskar med utgångspunkt från den minsta diskens storlek.
    *Om N diskenheter konfigureras som RAID 6 motsvaras den diskstorlek som kan användas av (N-2) diskar med utgångspunkt från den minsta diskens storlek.
  2. Hårddisktillverkare beräknar diskstorleken som 1 M = 1 000 000 medan datorn beräknar faktisk diskkapacitet som 1 M = 1024 x 1024. Det innebär att när en tillverkare märker diskstorleken som 2 TB (diskstorlek: 2 TB = 2 000 GB = 2 000 000 MB = 2 000 000 000 KB = 2 000 000 000 000) så blir den faktiskt användbara diskkapaciteten 2 000 000 000 000/1024/1024/1024/1024 = 1,81 TB. När 8 st. diskar på vardera 2 TB konfigureras som RAID 5 blir den totala kapaciteten därför 1,81 TB x (8-1) = 12,73 TB.
  3. Turbo NAS:en lagrar konfigurations- och systemfiler på hårddisken. Dessa tar upp cirka 1,5 GB i lagringsutrymme på varje disk.
  4. Efter formatering med ext3/ext4-filsystemet tar filsystemet upp 1-2 procent av totalt volymutrymme. 
Lanseringsdatum: 2013-04-19
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 50% procent.