QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Varför låser sig min TAS-168/268 eller fryser sig skärmen?

Tillämpade modeller:

Svar:

Starta om din TAS-168/268. Håll strömknappen intryckt i 3 sekunder så att TAS-168/268 stängs av medan en lång ljudsignal avges.

Om ingen ljudsignal avges håller du strömknappen intryckt i mer än 10 sekunder för att framtvinga en omedelbar systemavstängning.

Lanseringsdatum: 2016-01-20
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 33% procent.