QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Varför kan jag inte skicka aviseringsmeddelanden efter att jag ställt in ett Gmail-konto som en SMTP-server?

Tillämpade modeller:

Svar:

 

Innan QTS 4.2.0

1. När Gmail är inställt som en SMTP-server kan det hända att följande felmeddelande visas när du försöker att skicka ett testmeddelande via e-post:

2. Logga in till ditt Gmail-konto så visas felmeddelandet ”Sign in attempt prevented” (inloggningsförsök hindrades).

3. Du måste då ändra sekretessinställningarna för ditt Gmail-konto.

4. Välj ”My Account” (mitt konto).

5. Välj ”Sign-in & security” (Inloggning och säkerhet) > ”Connected apps & sites” (Anslutna appar och webbplatser).

6. Markera kryssrutan för ”Allow less secure apps” (tillåt mindre säkra appar).

7. När du ändrat denna inställning försöker du att skicka ett testmeddelande via e-post igen, och det bör då gå bra.

 

Efter QTS 4.2.1

QTS 4.2.1 kräver OAuth 2.0-autentisering för Gmail-konton. Du kan använda denna mekanism direkt för att lösa detta problem.

1. Gå till ”Control Panel” (Kontrollpanelen) > ”Notification” (Aviseringa) > ”E-mail” (E-post) och ställ in e-postkontot på Gmail.

2. Klicka på ”Add account” (lägg till konto) för att starta OAuth 2.0-autentisering för Gmail. På verifieringssidan väljer du det konto du vill använda, och klickar sedan på ”Allow” (tillåt) för att slutföra processen.

3. Systemet kommer automatiskt att hjälpa dig att ange din e-postadress. Om du vill byta konto klickar du på ”Change account” (byt konto) och går igenom samma process i steg 2.

Om du redan konfigurerat ett Gmail-konto innan du uppdaterade den inbyggda programvaran till QTS 4.2.1 (eller senare) kommer systemet att behålla den ursprungliga e-postadressen och autentiseringsmetoden. Om du vill använda den nya mekanismen konfigurerar du ditt Gmail-konto manuellt igen.
Lanseringsdatum: 2015-11-20
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 30% procent.