QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Varför kan jag inte se mina foton och videor i Photo Station 3.X?

Tillämpade modeller:

Svar:

Mediebiblioteksdesignen (databasmodulen) har anpassats för Photo Station 3.x och senare versioner. Den mapp som innehåller dina foton och videor måste läggas till i mediemappens lista. Lägg till och arrangera mediemapparna i ”Control Panel” (Kontrollpanelen) > ”Applications” (Program) > ”Media Library” (Mediebiblioteket) > ”Media Folder” (Mediemapp).

Om du ändå inte kan se dina foton och videor i Photo Station kontrollerar du att du har lämplig åtkomstbehörighet (minst läsbehörighet). Mapp- och filbehörigheter kan ställas in i ”Control Panel” (Kontrollpanelen) > ”Privilege Settings” (Privilegieinställningar) > ”Shared Folders” (Delade mappar) > ”Access Permissions” (Åtkomstbehörigheter).

Lanseringsdatum: 2013-12-04
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 5% procent.