QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Varför kan jag inte få tillgång till internet med virtuella maskiner i Virtualization Station?

Tillämpade modeller:

Svar:

Nätverksanvändningen i Virtualization Station är åtskild från Turbo NAS:en. Kontrollera att du har satt i minst två Ethernet-kablar i Turbo NAS:en eftersom en används av Turbo NAS:en och den andra av de virtuella maskinerna. (Om du vill konfigurera dedikerade nätverk för enskilda virtuella maskiner måste du sätta i ytterligare Ethernet-kablar i Turbo NAS:en. Klicka här för mer information om hur du lägger till ett nytt dedikerat nätverk. )

Lanseringsdatum: 2014-08-06
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 13% procent.