QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Varför kan jag inte få tillgång till en filbaserad LUN när RAID-gruppen går in i läget ”Read-Only” (skrivskyddad)?

Tillämpade modeller:

Svar:

När systemet identifierar en RAID-grupp som går in i läget ”Read-Only” (skrivskyddad) kommer det automatiskt att ställa in iSCSI LUN-enheten på lagringspoolen/volymen på ”Write Protection” (skrivskyddad) och starta om iSCSI-tjänsten. Så vid ”Computer Management” (datorhantering) kommer iSCSI-disken att visas som ”Read-Only” (skrivskyddad) eller ”Offline” för att säkerställa dataintegriteten. Om du hamnar i den här situationen måste du först reparera din RAID-grupp så snart som möjligt, och sedan återansluta iSCSI LUN-enheten.

Lanseringsdatum: 2015-07-08
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 25% procent.