QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Varför kan jag inte använda Microsoft Hyper-V för att skapa en virtuell disk eller virtuell maskin som VHDX-fil i Turbo NAS:en via Microsoft Network Services?

Tillämpade modeller:

Svar:

Om felmeddelandet ”General access denied error (0x80070005)” (allmänt fel för nekad åtkomst (0x80070005)) visas när du försöker att använda Microsoft Hyper-V för att skapa en virtuell disk eller virtuell maskin som VHDX-fil på Turbo NAS:en via Microsoft Network Services följer du nedanstående steg för att ändra SMB-versionen.
Turbo NAS-version: QTS 4.0.5

  1. Logga in till Turbo NAS:en och gå till ”Control Panel” (Kontrollpanelen ) > ”Network Services” (Nätverkstjänster) > ”Win/Mac/NFS” > ”Microsoft Networking” (Microsoft-nätverk) > ”Advanced Options” (Avancerade alternativ).
  2. Inaktivera alternativet ”Enable SMB 2” (aktivera SMB 2).
  3. Klicka på ”Apply” (verkställ).

Turbo NAS-version: QTS 4.1 eller senare

  1. Logga in till Turbo NAS:en och gå till ”Control Panel” (Kontrollpanelen) > ”Network Services” (Nätverkstjänster) > ”Win/Mac/NFS” > ”Microsoft Networking” (Microsoft-nätverk) > ”Advanced Options” (Avancerade alternativ).
  2. Välj ”SMB 2.0” från den högsta SMB-versionen i den nedrullningsbara menyn.
  3. Klicka på ”Apply” (verkställ).
Lanseringsdatum: 2014-04-10
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com