QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Varför kan jag inte använda ”Additional Domain controller” (extra domänkontrollant) för att lägga till min Turbo NAS till Windows Server 2012 R2:s Active Directory-domän eller Active Directory-skog?

Tillämpade modeller:

Svar:

Domänkontrollanten på QNAP:s NAS:er stöder Windows Server 2008 R2:s funktionella nivå och kan därför inte stödja AD-domän eller AD-skog i Windows Server 2012:s funktionella nivåer eller högre funktionella nivåer av distributionen. När du använder Windows Server 2012:s AD-domän eller AD-skog ska du först välja Windows Server 2008 R2:s funktionella nivå eller den lägsta funktionella nivåns AD-domän eller AD-skog.

http://technet.microsoft.com/library/understanding-active-directory-functional-levels(v=ws.10).aspx

Lanseringsdatum: 2014-04-29
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 50% procent.