QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Varför kan en klientanvändare skapa filer och mappar med FTP i sin arbetsmapp via ”/homes/username” även om användaren för den delade mappen ”/homes” inte har fått någon behörighet beviljad?

Tillämpade modeller:

Svar:

För FTP-tjänsten motsvaras mappen ”/homes/username” av användarens ”/home”-mapp. ”/home” är den arbetsmapp för användaren där denna har fullständig behörighet. Därför har användaren läs- och skrivbehörighet med FTP på sin arbetsmapp via både ”/homes/username” och ”/home”. Användaren har inte åtkomst till några andra arbetsmappar.

Lanseringsdatum: 2014-04-28
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 67% procent.