QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Varför händer det ibland att ögonblicksbilder inte fungerar på avsett sätt?

Tillämpade modeller:

Svar:

Detta kan orsakas av två scenarier:

  1. Om smarta ögonblicksbilder aktiverats på en volym: Det kan hända att några av dina appar uppdaterar/ändrar data på volymen.
  2. Efter att NAS-enheten startats om: En QNAP-NAS tar automatiskt en ögonblicksbild av volymen/LUN-enheten efter att NAS-enheten startats om. Den här ögonblicksbilden används sedan för att avgöra om ändringar gjorts på volymen/LUN-enheten.
Lanseringsdatum: 2016-08-30
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com