QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Varför går inte NAS:ens hårddisk in i vänteläget?

Se först till att du har aktiverat funktionen ”Disk standby mode” (vänteläge för hårddisken) i ”System Tools/Hardware Settings” (Systemverktyg/Maskinvaruinställningar) på administrationssidan. Om funktionen inte fungerar enligt dina inställningar kan du kontrollera om nedanstående tjänster körs. Det får INTE förekomma någon anslutning till dessa tjänster för att hårddiskens vänteläge ska fungera.

 1. UPnP/Twonkymedia-funktionen på NAS-enheten
 2. NTP-server
 3. BT-nedladdning
 4. Microsoft Networking -> AD service, WINS server, Domain Master (Microsoft-nätverk -> AD-tjänst, WINS-server, domänhanterare)
 5. Mappning av delade mappar
 6. Nätverksåtkomst till NAS-enheten. Om Turbo NAS-enheten ansluter till internet ska du kontrollera att DMZ eller portvidarebefordran inte aktiverats på din router/brandvägg. En hackare kan i annat fall försöka att ansluta till din NAS och därigenom hindra hårddiskar från att gå in i vänteläge.
 7. QNAP Finder, Quick Install Wizard, NetBak Replicator, QGet: dessa program kommer oupphörligt att kontrollera NAS-enhetens närvaro och hindra den från att gå in i vänteläget.
 8. Om din NAS delas mellan flera datorer i samma nätverk säkerställer du att ingen av datorerna har tillgång till NAS-enheten. För att vara helt säker kan du koppla från LAN-kabeln.
 9. Om du har tilläggsprogram installerade, t.ex. Squeezebox eller QPKG, på din NAS kan det hända att vänteläget för QNAP NAS-enhetens hårddisk inte fungerar eftersom dessa program kan påverka NAS-enhetens tjänståtkomststatus.
 10. Om du har kopierat en massa bilder till Turbo NAS-enheten kommer Turbo NAS-enheten att skapa miniatyrbildsfiler för bilderna. Detta kan ta lång tid (till och med dagar om det finns många bilder). Du kan se en process som körs (”/usr/local/sbin/ImR_all -soft /Qmultimedia”) efter att du skickat ett ps-kommando. Du måste vänta tills processen har slutförts.
 11. En eller flera virtuella datorer körs i Virtualization Station.

Om du har problem med processer som fortfarande körs ansluter du Turbo NAS-enheten via SSH-port 22 eller Telnet-port 13131 och skickar ett ps-kommando. Du kommer då att kunna se alla processer som körs. 

Dessutom kan du köra ett diagnostikprogram för att få reda på vilka processer som har tillgång till hårddisken:
http://wiki.qnap.com/wiki/Find_out_which_process_prevents_the_hard_drives_from_spindown

Du kan sedan skicka oss ps-resultatet och skärmbilden från diagnostikprogrammet för att vi ska kunna fastställa vilken process det är som orsakar problemet med att hårddisken inte går in i vänteläget.

Lanseringsdatum: 2017-07-20
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 25% procent.