QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Varför fungerar inte jobb för snapshots eller snapshot-replikering ordentligt?
 1. Hårdvarubegränsningar
  Snapshots har bara stöd på tjocka volymer, tunna volymer och blockbaserade LUNs. NAS måste vara modell x51 och högre, med en Intel- eller AMD-baserad CPU samt ha minst 4GB minne.
  Varje volym eller LUN kan som mest ha stöd för 256 snapshots med en gräns på 1024 snapshots för hela NAS:en. På NAS-modeller x51 kan varje volym eller LUN ha stöd för upp till 64 snapshots med en gräns på 256 snapshots för hela NAS:en.
 2. Otillräcklig lagringspoolutrymme
  Snapshots kräver ledigt lagringspoolutrymme. Om det inte finns tillräckligt med utrymme, radera oönskade snapshots. Att ställa in det reserverade utrymmet för snapshots till minst 10 % kan förhindra det här problemet.
 3. Otillräcklig minne eller CPU-resurser
  Om någon använder data på volymen eller LUN eller om CPU- och minnesanvändning på NAS:en är för hög (över 90 %) kan snapshots misslyckas tillfälligt. Vänta till NAS:en är mindre belastad eller inaktivera resursintensiva applikationer innan du fortsätter att använda snapshots.
 4. Otillräckligt med resurser på destinations-NAS
  När snapshotreplika används måste både den NAS som är källa respektive destination ha tillräckligt med utrymme, CPU-resurser och minne för att ett snapshot ska kunna tas och replikeras. Kontrollera resurser på både den NAS som är källa och den som är destination om ett replikeringsjobb misslyckas.
 5. Källvolym eller -LUN expanderades
  När snapshotreplika används replikeras källvolymen eller -LUN till fjärr-NAS:en som en grundläggande kopia. Om källvolymen eller -LUN sedan expanderas kan kopian på fjärr-NAS:en inte lagra nya snapshots. Efter expandering av en volym eller LUN, radera snapshotvalv på mål-NAS och skapa ett nytt replikeringsjobb.
 6. Nätverksportar blockeras
  Snapshotreplika använder SSH-port 22 och bbcp-dataportarna 50000 till 62700. Kontrollera att dessa portar inte blockeras.
Lanseringsdatum: 2016-08-30
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 50% procent.