QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Vad ska jag göra om jag av misstag kopplar från en disk (eller flera) från min QNAP-NAS?

Tillämpade modeller:

Svar:

När frånkoppling av disk/diskar detekteras av systemet kommer det att skydda sig självt enligt konfigurationen för den RAID-grupp som disken ingår i. Om till exempel en disk kopplats från kommer ändå lagringspoolen att fortsatt vara tillgänglig även om en varningsstatus visas.

Om en frånkopplad disk upptäcks visar dess lagringspool en varning (i exemplet visas en RAID 5-konfiguration).

Lösningar:

  • För RAID 1, RAID 5, RAID 6 och RAID 10: Sätt tillbaka disken/diskarna i de ursprungliga facken. RAID-gruppen ska då byggas om automatiskt. Om inte detta sker går du till “Storage Manager”, väljer lagringspoolen, klickar på ”Manage” (hantera), väljer den onormala RAID-gruppen och ”Manage” (Hantera) > ”Recover” (Återställ). När återskapningen av RAID-gruppen är klar kommer lagringspoolen att få normal status igen och dina data ska normalt vara intakta*.

    *För att kontrollera om dina data har skadats väljer du först volymen, och klickar sedan på ”Manage” (Hantera) > ”Action” (Åtgärd) > ”Check File System” (Kontrollera filsystemet).
Statusen för RAID-gruppen kommer att ändras till ”Rebuilding” (återskapar) under återställningsprocessen.
  • Enkla diskvolymer, JBOD, RAID 0: Även utan RAID-skydd ska dessa kunna återställas. Sätt tillbaka disken/diskarna i de ursprungliga facken, gå till ”Storage Manager”, välj lagringspoolen, klicka på ”Manage” (hantera), välj den onormala RAID-gruppen och klicka sedan på ”Manage” (Hantera) > ”Recover” (Återställ). När återställningsprocessen slutförts kommer lagringspoolen och datamängderna att få normal status igen.
Om en disk från en enkel diskvolym, en JBOD eller en RAID 0-diskgrupp kopplats från kan du fortfarande återställa den genom att återansluta disken och sedan använda Storage Manager.

När flera diskar kopplats från kommer datamängderna och lagringspoolen fortfarande att vara återställningsbara så länge som du sätter tillbaka diskarna i samma ordning som de satt tidigare. När alltför många diskar kopplats från ändras status för lagringspoolen till ”Error” (fel), och du kommer inte att kunna komma åt några data förrän lagringspoolen återställts och fått normal status igen.

RAID Det totala antalet frånkopplade diskar som RAID-grupper kan tolerera utan att få statusen ”Error” (fel)
RAID 1 1
RAID 5 1
RAID 6 2
RAID 10 Antal ursprungliga diskar/2.
Frånkopplade diskar kan inte vara angränsande till varandra eller parkopplade hårddiskar.
Annat 0
När felstatus visas för en lagringspool (enligt vad som visas i exemplet) kommer du inte åt några data i den.
Lanseringsdatum: 2016-03-17
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 28% procent.