QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Vad ska jag göra när felmeddelandet ”System has detected that your DNS server can't resolve hosts…” (systemet har upptäckt att din DNS-server inte kan tolka värdnamnen) visas?

Tillämpade modeller:

Svar:

Det finns två möjliga situationer som förklaring på varför Turbo NAS:en visar detta DNS-felmeddelande:

  1. Fel med DNS-serveradressen

    *Om Turbo NAS:en är konfigurerad att använda en statisk IP-adress kontrollerar du om DNS-inställningarna är korrekta i [System Administration] (Systemadministration) > [Network] (Nätverk). Om du känner dig osäker på hur du kontrollerar DNS-inställningarna kontaktar du din internetleverantör (ISP) eller använder Googles DNS-server 8.8.8.8 och 4.4.4.4.

    *Om NAS:en är konfigurerad att hämta DNS-serveradressen automatiskt kontrollerar du DHCP-servern och säkerställer att den tillhandahåller korrekt DNS-information.
  1. Fel med standardgatewayadressen

    *Om Turbo NAS:en är konfigurerad att använda en statisk IP-adress kontrollerar du inställningarna för standard-gatewayen och skriver in en korrekt gateway-adress i [System Administration] (Systemadministration) > [Network] (Nätverk). Om du känner dig osäker på hur du kontrollerar inställningarna för standard-gatewayen kontaktar du din internetleverantör (ISP).

    *Om Turbo NAS:en är konfigurerad att hämta standard-gatewayserveradressen automatiskt kontrollerar du DHCP-servern och säkerställer att den tillhandahåller korrekt information om standard-gatewayen.
Lanseringsdatum: 2013-04-19
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 2% procent.
o