QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Vad innebär definitionerna Abnormal (onormal), Normal (normal) och Good (bra) för hårddiskens SMART-status?

Tillämpade modeller:

Svar:

Abnormal (onormal) -

  1. Alla SMART-värden som är lika med eller lägre än tröskelvärdet.
  2. Hårddisktemperaturen är högre än 65 grader Celsius.

Normal (normal) -

  1. Alla SMART-värden som är lika med eller lägre än tröskelvärdet + (SMART-begynnelsevärdet - tröskelvärdet)/2. Om till exempel SMART-begynnelsevärdet är 100, aktuellt värde är 50 och tröskelvärdet är 20 så är SMART-värdet 50 mindre än 20 + (100-20)/2. Följaktligen skulle hälsonivån vara normal.
  2. Om något resultat av ett SMART-test (snabbt eller fullständigt) de senaste 20 gångerna är onormalt
  3. Hårddisktemperaturen är mellan 55 och 65 grader Celsius.

Good (bra) -
Inget av ovanstående tillstånd.

Lanseringsdatum: 2013-04-19
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 25% procent.