QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Vad betyder det om det finns ett utropstecken bredvid fliken ”Auto Router Configuration” (automatisk routerkonfiguration)?

Tillämpade modeller:

Svar:

Kontrollera om din router stöder UPnP. Om den inte gör det läser du frågan: ”Om min router inte stöder UPnP kan jag ändå använda myQNAPcloud-tjänsten?”

Om din router STÖDER UPnP:

1. Kontrollera om ditt myQNAPcloud har aktiverats. Om det inte har aktiverats väljer du ”Auto Router Configuration” (automatisk routerkonfiguration) och kontrollerar att routern har konfigurerats korrekt. Om du fortfarande stöter på problem med anslutning till tjänsten kontaktar du oss via helpdesk.qnap.com.


2. Kontrollera att din nätverksanslutning är stabil och att du är ansluten till internet. Om anslutningen är stabil startar du om Turbo NAS:en och försöker igen.
Om du inte är ansluten till internet försöker du att starta om NAS:en för att se om den ansluter. Om du fortfarande har problem med myQNAPcloud kontaktar du oss via helpdesk.qnap.com.
3. Kontrollera att Turbo NAS:en är ansluten till samma lokala nätverk om du har flera UPnP-routrar. Om din Turbo NAS är ansluten till samma nätverk som din router försöker du att gå igenom myQNAPcloud-guiden igen för att se om NAS:en har lyckats ansluta till routern. Om du fortfarande har problem med att ansluta NAS:en till routern kontaktar du oss via helpdesk.qnap.com.

Om du inte upplever något av de scenarier som beskrivs ovan kan problemet bero på att din internetåtkomst är begränsad på grund av din arbetsmiljö (t.ex. brandvägg eller internetrestriktioner i vissa länder). Kontakta oss via helpdesk.qnap.com för att få mer hjälp.

Lanseringsdatum: 2013-07-29
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com