QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Vad är syftet med att ha en gräns för maximalt antal loggposter för varje applet?

Tillämpade modeller:

Svar:

För varje applet finns en gräns för det antal loggar som kan sparas på NAS-enheten. Syftet är att spara lagringsutrymme på NAS-enheten. Maximalt värde för det här fältet är 500. Så snart som gränsen på 500 loggposter överskrids tas de äldsta loggposterna automatiskt bort.

Lanseringsdatum: 2016-12-28
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com