QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Vad är ”Subscription” (bokningsförhållande) på översiktssidan för Storage Manager?

Tillämpade modeller:

Svar:

”Subscription” är förhållandet mellan begärt lagringsutrymme och lagringsutrymme som faktiskt används av systemen. Om en användare skapar en tunt allokerad volym med 10 TB i begärt lagringsutrymme medan det lagringsutrymme som faktiskt används är 1 TB kommer värdet för ”Subscription” (bokningsförhållande) på sidan ”Overview” (översikt) att vara 10:1, vilket innebär att det tunt allokerade lagringsutrymmet är överbokat. Användaren måste då vara uppmärksam på att han/hon använder för lite lagringsutrymme jämfört med vad som bokats.

Lanseringsdatum: 2015-07-09
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com