QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Vad är standardanvändarnamnet och standardlösenordet?

Tillämpade modeller:

Svar:

Standardanvändarnamn för QNAP-NAS: admin
Lösenord: admin
Om du inte har ändrat administratörslösenordet tidigare kan du använda detta standardlösenord för att logga in. Om du har ändrat det tidigare men nu glömt det håller du återställningsknappen på baksidan intryckt i 3 sekunder. Därefter kommer en ljudsignal att höras. Följande inställningar kommer att återställas till standardinställning:

  • Systemadministratörens lösenord: admin.
  • TCP/IP-konfiguration: hämta IP-adressinställningar automatiskt via DHCP.
  • TCP/IP-konfiguration: Inaktivera Jumbo Frame:
  • TCP/IP-konfiguration: Om porttrunkning har aktiverats (gäller endast dubbel-LAN-modeller) kommer porttrunkningsläget att återställas till ”Active Backup (Failover)” (aktiv säkerhetskopiering (växling vid fel).
  • Systemport: 8080 (systemtjänstport).
  • Säkerhetsnivå: låg (tillåt alla anslutningar).
  • Lösenord för LCD-panelen: (tomt); den här funktionen tillhandahålls endast av NAS-modeller med LCD-paneler. Besök www.qnap.com för mer information.
  • VLAN kommer att inaktiveras.
  • Tjänstbindning: Alla NAS-tjänster körs på alla tillgängliga nätverksgränssnitt.

Alla data hålls intakta efter att du tryckt på återställningsknappen.
Klicka på nedanstående länk för att få mer information: http://docs.qnap.com/nas/4.1/Home/en/index.html?hardware.htm

Lanseringsdatum: 2013-04-19
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 44% procent.