QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Vad är Q’center Agent?

Tillämpade modeller:

Svar:

Q'center Agent är en QTS-app som installeras automatiskt på NAS-enheter som övervakas av Q'center. Den samlar in all nödvändig information från dessa NAS-enheter och skickar tillbaka den till Q'center så att användarna centralt kan övervaka NAS-enheternas status.

Förutom för insamling av data kan Q'center Agent även användas som en reläserver. Om Q'center och en övervakad NAS inte är i samma undernät kan andra NAS-enheter som är i samma undernät som den övervakade NAS-enheten nås av Q'center. Tack vare nätverksteknik för multisändning kan datamängderna från övervakade NAS-enheter skickas till andra övervakade NAS-enheter för att säkerställa att all information hålls uppdaterad även om en NAS inte kan ansluta direkt till Q'center.

Q'center Agent synkroniserar också dess regler med Q'centers varje halvtimme. Appen kontrollerar sedan om respektive NAS-enhet följer dessa regler, och konfigurerar om inställningarna för en NAS-enhet om avvikelser upptäcks. Q'center behöver också Q'center Agent för att kunna köra vissa funktioner, t.ex. installation av appar på flera NAS-enheter samtidigt.

OBS! På grund av de funktioner som nämnts ovan kan inte en NAS som övervakas av Q'center gå in i strömsparläget. Dessutom kan det totala antalet nätverkspaket komma att öka beroende på hur många NAS-enheter som övervakas av Q’center.

Lanseringsdatum: 2015-03-10
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 40% procent.