QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

När jag i Windows går ur en teammapp och tar bort filer genom att trycka på ”Shift + Delete” (Skift + Ta bort) kommer några filer i teammappen först att tas bort varpå den stängs. Även filer i andra teammedlemmars teammappar tas bort. Finns det någon lösning på det här problemet?

Tillämpade modeller:

Svar:

Om du i Windows-systemet använder ”Shift + Delete” (Skift + Ta bort) kommer detta att påverka integriteten för filer i teammappen eftersom Windows först kommer att skicka kommandot för borttagning till Qsync, och Qsync sedan kommer att få kommandot att ta bort teammappen. När du tar bort filer/mappar med hjälp av Qsync rekommenderar vi att du bara använder ”Delete” (Ta bort) eftersom teammapparna då kommer att lämnas intakta och filerna sedan flyttas till papperskorgen. För att skydda dataintegriteten rekommenderar vi att du väljer endast ”Delete” (Ta bort).

Lanseringsdatum: 2015-09-01
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com