QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

När du har importerat en virtuell maskin, varför ändras regulatorer/videotyperna av virtuella maskiner?

Om den virtuella maskinen exporterades som .qvm filformat kommer regulator vara densamma som den ursprungliga virtuella maskinen. Men om den virtuella maskinen exporterades som .ova, .ovf (inklusive exporteras från andra hypervisorer som VMware Workstation) kommer konfigurationerna efter att ha importerats att sättas till standardvärden för bättre kompatibilitet. Vänligen se tabellen nedan.

Original kontroller/videotyp Efter importering
IDE IDE
SATA, SCSI SCSI
Intel Gigabit Ethernet, NE2000, PCnet32, Realtek Fast Ethernet, Virtual Gigabit Ethernet Intel Gigabit Ethernet
Typ av operativsystem Allmän
Video Cirrus
USB USB 2.0
startordning HDD först
Lanseringsdatum: 2017-03-23
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com