QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Jag ställer in automatisk anslutning för Netbak Replicator vid systemstart, men ibland händer det ändå att replikeraren misslyckas med att ansluta automatiskt.

Tillämpade modeller:

Svar:

Om du inte kan ansluta till QNAP:s Turbo NAS automatiskt kontrollerar du först nedanstående inställningar:

  1. Se till att Netbak Replicator inte blockeras av någon brandvägg eller något antivirusprogram. Om detta är fallet häver du blockeringen.
  2. Kontrollera att inga andra nätverksenheter är anslutna till samma Turbo NAS. Om detta är fallet kopplar du från dem och kör sedan Netbak Replicator på nytt.
  3. Kontrollera att Turbo NAS:en är inställd för användning av DHCP och ställ in en statisk IP-adress för Turbo NAS:en.
  4. Kontrollera att konto-ID:t och lösenordet inte har ändrats, och återanslut till Turbo NAS:en igen.
Lanseringsdatum: 2013-12-04
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com