QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Jag har glömt mitt Turbo NAS-lösenord! Vad ska jag göra?

Tillämpade modeller:

Svar:

Håll återställningsknappen intryckt i 3 sekunder varpå en ljudsignal avges. Följande inställningar kommer att återställas till standardinställning:

  • Systemadministratörens lösenord: admin.
  • TCP/IP-konfiguration: hämta IP-adressinställningar automatiskt via DHCP.
  • TCP/IP-konfiguration: Inaktivera Jumbo Frame:
  • TCP/IP-konfiguration: Om porttrunkning har aktiverats (gäller endast dubbel-LAN-modeller) kommer porttrunkningsläget att återställas till ”Active Backup (Failover)” (aktiv säkerhetskopiering (växling vid fel).
  • Systemport: 8080 (systemtjänstport).
  • Säkerhetsnivå: låg (tillåt alla anslutningar).
  • Lösenord för LCD-panelen: (tomt); den här funktionen tillhandahålls endast av NAS-modeller med LCD-paneler. Besök www.qnap.com för mer information.
  • VLAN kommer att inaktiveras.
  • Tjänstbindning: Alla NAS-tjänster körs på alla tillgängliga nätverksgränssnitt.

Den här återställningsfunktionen påverkar endast ovanstående inställningar. Dina data kommer att lämnas intakta.
Klicka på nedanstående länk för att få mer information: http://docs.qnap.com/nas/4.1/Home/en/index.html?hardware.htm

Lanseringsdatum: 2013-04-19
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 55% procent.