QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Jag har anslutit Turbo NAS:en och min dator till samma undernät. Emellertid kan inte QNAP Finder hitta min Turbo NAS. Vad ska jag göra?

Tillämpade modeller:

Svar:

Säkerställ att din Turbo NAS och datorn är anslutna till nätverket på rätt sätt.

Om du använder Windows XP SP1 gör du enligt följande:

 1. Gå till [Control Panel] (Kontrollpanelen) > [Network and Internet Connections] (Nätverks- och internetanslutningar) i kategorivyn, eller gå till [Network Settings] (Nätverksinställningar) > [Control Panel] (Kontrollpanelen) i den klassiska vyn.
 2. Klicka på [Network Connections] (nätverksanslutningar) och dubbelklicka på ikonen för din nätverksanslutning.
 3. Klicka på [Properties] (egenskaper) och välj fliken [Advanced] (avancerat).
 4. Avmarkera alternativet [Internet Connection Firewall] (brandvägg för internetanslutning).
 5. Installera Finder och försök igen.

Om du använder Windows XP SP2 klickar du på ”Unblock” (häv blockering) när dialogrutan för Windows-brandväggen visas för körning av Finder.

Windows 7-användare kan klicka på ”Allow access” (tillåt åtkomst) från Windows-brandväggen för att häva blockeringen av Finder.

Om problemet ändå kvarstår kontrollerar du om andra antivirusprogram eller brandväggar körs, och inaktiverar i sådant fall dessa för att sedan köra Finder igen.

Om du fortfarande inte får tillgång till din Turbo NAS via Finder eller genom att ange NAS:ens IP-adress direkt i webbläsaren gör du enligt följande:

 1. Kontrollera anslutningen av LAN-kabeln och se om lysdioden för LAN:en blinkar.
 2. Kontrollera om lysdioden för status (samma lysdiod som för strömmen på vissa modeller) lyser grönt. Om lysdioden för status/ström blinkar rött, eller omväxlande rött och grönt, har inte Turbo NAS:en initierats. Eller så är inte hårddisken/hårddiskarna redo.
 3. Återställ i sådant fall Turbo NAS:en genom att hålla återställningsknappen intryckt i 3‒4 sekunder. Administratörslösenordet och nätverksinställningarna kommer då att raderas (DHCP kommer att användas och standardanvändarnamnet och lösenordet blir: admin/admin). 
  Efter att två ljudsignaler avgetts när systemstarten slutförts kör du Finder igen för att hitta din Turbo NAS. Eller så öppnar du webbläsaren och skriver in http://NAS_IP:8080. (Om Turbo NAS:en är ansluten direkt till din dator är Turbo NAS:ens IP-adress 169.254.100.100:8080). 

Om du fortfarande inte får tillgång till Turbo NAS:en efter steg 3 gör du enligt följande:

 1. Stäng av Turbo NAS:en.
 2. Ta bort alla hårddiskenheter. 
 3. Starta om Turbo NAS:en.

En ljudsignal kommer att avges efter att du tryckt på strömbrytaren, följt av ytterligare två ljudsignaler 2 minuter senare. Om du inte kan höra de två ljudsignalerna kan det hända att Turbo NAS:en är defekt. Kontakta i sådant fall din lokala återförsäljare eller distributör för att få reparation utförd eller hela NAS:en utbytt.

Lanseringsdatum: 2013-04-19
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 11% procent.