QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur kontrollerar jag om Turbo NAS:en är en defekt enhet?

Tillämpade modeller:

Svar:

Om din Turbo NAS inte svarar på rätt sätt gör du enligt följande för att kontrollera om NAS:en är defekt:

  • Slå på Turbo NAS:en utan några hårddiskenheter isatta.
  • Du kommer först att höra en ljudsignal när du tryckt på strömbrytaren, och ännu en ljudsignal cirka 2 minuter därpå.
  • Om du inte hörde den andra ljudsignalen är det möjligt att det föreligger ett maskinvarufel på Turbo NAS:en. Kontakta din lokala distributörs/återförsäljares tekniska kundtjänst. 

OBS! Kontrollera att alternativet för larmsummer för systemåtgärder (systemstart, avstängning och uppgradering av inbyggd programvara) har aktiverats i [System Administration] (Systemadministration) > [Hardware] (Maskinvara) på Turbo NAS:ens administrationssida.
Var försiktig! Turbo NAS:en får endast repareras av en professionell tekniker. Försök inte själv att utföra några reparationer av servern.

Lanseringsdatum: 2013-04-19
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 33% procent.