QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur kommer det sig att min disk verkar vara offline eller endast läsbar efter återställning av ett applikationskonsekvent snch apshot?

Följande guide behövs bara när en iSCSI LUN-volym, som återställs från ett snapshot med VSS Hardware Provider (applikationskonsekvent) oär aktiverad i QNAP Snapshot Agent, verkar vara offline eller är endast läsbar. Volymen verkar vara offline eller är endast läsbar eftersom Microsoft VSS-motor hat ställt in följande attribut för din återställda eller klonade volym:

 • Endast läsbar
 • Dold
 • Ingen standardisk tilldelad
 • Shadow Copy aktiverad

Den här situationen uppträder bara under vissa omständigheter och är definierat av Microsoft VSS-motorn. Det här är inte en bugg och stämmer överens med dess förväntande beteende. Vanliga snapshots kan återställas utan följande procedur. Applikationskonsistenta snapshots (VSS Hardware Provider aktiverad) kan återställa med QNAP Snapshot Agent på den ursprungliga servern utan att använda den här proceduren. Se https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa384623(v=vs.85).aspx för mer information.

Återställa volymattribut

Använd följande steg när en annan server används efter kloning eller snapshots för att få diskarna och volymer online och tilldela en enhetsbeteckning till volymen.

Starta Diskhantering för att kontrollera om det finns offlinediskar.

Om det finns diskar som verkar vara offline, följ nedan steg:

 1. Kör kommandotolken som administratör.
 2. Starta DISKPART genom att skriva “diskpart” i kommandotolken.
 3. Lista diskarna på ditt system genom att skriva “list disk” i DISKPART.

Microsoft DiskPart version 6.3.9600

Copyright (C) 1999-2013 Microsoft Corporation.
På dator ACRONISSTORAGE1

DISKPART> list disk

Disk ### Status Storlek Ledigt Dyn Info
Disk 0 Online 40 GB 0 B    
Disk 1 Offline 777 GB 1024 KB    

DISKPART>

 1. Välj offlinedisken genom att skriva “select disk #” i DISKPART. (# står för offlinediskens nummer) Använd “select disk 1”i vårt exempel)
 2. Ta disken online genom att skriva “online disk” i DISKPART.

DISKPART> select disk 1
Disk 1 är nu den valda disken.
DISKPART>
DISKPART> online disk
DiskPart tog den valda disken online.
DISKPART>

 1. Lista volymerna på ditt system genom att skriva “list volume” i DISKPART.

DISKPART> list volume

Volume ###  Ltr Etikett Fs Typ Storlek Status Info
Volume 0 D     DVD-ROM 0 B Ingen media  
Volume 1   Systemåterställning NTFS Partition 350 MB Felfri System
Volume 2 C   NTFS Partition 39 GB Felfri Starta
Volume 3   sas1 NTFS Partition 776 GB Felfri Dold

DISKPART>

 1. Välj den dolda volymen genom att skriva “select volume #” i DISKPART. (# står för den dolda volymens nummer) Använd “select volume 3” i vårt exempel)
DISKPART> select volume 3

Volym 3 är den valda volymen.
 1. Visa volymen’s attribut genom att skriva “detail volume” i DISKPART för att bekräfta att de följande stegen tillämpats.
  Stegresultat: Volymen’s “Endast läsbar”, “Dold”, “Ingen standardenhetsbeteckning för enhet” och “Shadow Copy” är inställt till “Ja”.
DISKPART>
DISKPART> detail volume
 
Disk ### Status Storlek Ledigt Dyn Gpt
* Disk 1 Online 777 GB  1024 KB    

Endast läsbar                      : Ja
Dold                          : Ja
Ingen standardenhetsbeteckning för enhet  : Ja
Shadow Copy                : Ja

Offline                           : Nej
BitLocker-krypterad       : Nej
Installerbar                      : Ja

Volymkapacitet             :  776 GB
Volymens lediga utrymme          :  683 GB

DISKPART>

 1. Ändra volymen’s attribut genom att:
  1. Skriva “att vol clear shadowcopy” i DISKPART.
  2. Skriva “att vol clear nodefaultdriveletter” i DISKPART.
  3. Skriva “att vol clear hidden” i DISKPART.
  4. Skriva “att vol clear readonly” i DISKPART.

DISKPART> att vol clear shadowcopy

Volymens attribut rensades med lyckat resultat.

DISKPART> att vol clear nodefaultdriveletter

Volymens attribut rensades med lyckat resultat.

DISKPART>

DISKPART> att vol clear hidden

Volymens attribut rensades med lyckat resultat.

DISKPART> att vol clear readonly

Volymens attribut rensades med lyckat resultat.

 1. Bekräfta att volymen’s attribut har uppdaterats genom att skriva “detail volume” i DISKPART.
  Stegresultat: Stegresultat: Volymen’s attribut “Endast läsbar”, “Dold”, “Ingen standardenhetsbeteckning för enhet” och “Shadow Copy” ställs in till “Nej”.

DISKPART> detail volume

Disk ### Status Storlek Ledigt Dyn Gpt
* Disk 1 Online 100 GB 1024 KB    

Endast läsbar                      : Nej
Dold                          : Nej
Ingen standardenhetsbeteckning   : Nej
Shadow Copy                : Nej

Offline                           : Nej
BitLocker-krypterad       : Nej
Installerbar                      : Ja

Volymkapacitet            : 99 GB
Volymens lediga utrymme         : 99 GB

 1. Upprepa steg 7 till 10 om det finns fler dolda volymer.
 2. Upprepa steg 3 till 11 om det finns fler offlinediskar.
 3. Tilldela enhetsbeteckningar till de volymer som tidigare var dolda.
  1. Starta Diskinställningar med administratörsbehörighet.
  2. Högerklicka på volymen.
  3. Markera “Ändra enhetsbeteckning och sökvägar”.
  4. Följ guiden för att tilldela en bokstav till volymen.
 4. Upprepa steg 13 för alla dolda volymer.

Referenser

Processen skapa Shadow Copy
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa384623(v=vs.85).aspx
Alternativ för DiskPart kommandorader
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc766465(v=ws.10).aspx
Utgåveanteckningar QNAP Snapshot Agent
https://www.qnap.com/en/tutorial/con_show.php?op=showone&cid=185

Lanseringsdatum: 2017-08-23
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com