QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur du krypterar en delad mapp

Tillämpade modeller:

Svar:

För att kryptera en delad mapp öppnar du först ”Control Panel” (Kontrollpanelen) > ”Privilege Settings” (Privilegieinställningar) > ”Share Folders” (Dela mappar), och väljer sedan mappen i den högra panelen. Välj sedan ”Edit Properties” (redigera egenskaper) och markera kryssrutan för alternativet ”Encrypt this folder” (kryptera den här mappen). Ange och bekräfta lösenordet för att bekräfta åtgärden.

Ange lösenordet och välj ”OK” för att aktivera kryptering. Du kan markera kryssrutan för alternativet ”Save encryption key” (spara krypteringsnyckeln) för att ladda ned nyckelfilen senare.

Efter att aktiveringen av kryptering slutförts visas en låsikon på mappen. Välj denna ikon för att ges alternativen att ladda ned krypteringsnyckeln, ändra monteringsinställningarna eller låsa mappen. Efter att mappen låsts ändras statusen för låsikonen och mappen kommer att vara låst.

Välj låsikonen och gå till alternativet ”Lock” (lås) för att låsa en delad mapp som krypterats.

För att låsa upp väljer du låsikonen och anger lösenordet eller laddar upp krypteringsnyckelfilen. För att avbryta krypteringen av en delad mapp väljer du ”Edit Properties” (redigera egenskaper) igen, och väljer sedan ”Decrypt this folder” (dekryptera den här mappen). Mappen kommer då att dekrypteras efter att du angett lösenordet och valt ”OK”.

Dekryptera en delad mapp
Lanseringsdatum: 2016-04-12
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 29% procent.