QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur du behåller filer och återställer standardsökvägar för delade mappar efter att en QNAP-NAS återställts till fabriksinställningarna

Tillämpade modeller:

Svar:

1. Välj ”Restore Factory Settings” (återställ till fabriksinställningarna) för att återställa din QNAP-NAS till standardinställningarna samtidigt som alla filer behålls (datamängderna på hårddiskarna kommer INTE att tas bort).

OBS! Om du väljer ”Initialize System” (initiera systemet) kommer datamängderna att tas bort.

2. Välj ”Start” (starta).

3. Efter att du återställt till fabriksinställningarna väljer du ”Go to NAS Management” (gå till NAS-hanteringssidan) för att gå tillbaka till QTS-inloggningssidan.

4. Gå till ”Control Panel” (Kontrollpanelen) > ”General Settings” (Allmänna inställningar), inaktivera alternativet ”Disable and hide the home/multimedia features” (inaktivera och dölj funktioner för hemmet/multimedia), och tryck sedan på ”Apply” (tillämpa) för att inställningarna ska sparas i minnet.

OBS! Det här alternativet kommer att vara aktiverat efter återställning till standardinställningarna. Om du vill använda funktioner för hemmet/multimedia måste du inaktivera alternativet för att undvika att alla mediemapparna döljs.

5. Gå till ”Control Panel” (Kontrollpanelen) > ”Privilege Settings” (Privilegieinställningar) > ”Shared folder” (Delade mappar) och välj ”Restore Default Shared Folders” (återställ förvalda delade mappar).

6. När du ändrat denna inställning visas alla förvalda delade mappar under.

7. För att skapa delade mappar manuellt väljer du ”Create” (Skapa) > ”Shared Folder” (Delad mapp).

8. Ange ”Folder name” (mappnamn) och välj ”Enter path manually” (ange sökväg manuellt). Välj den mappsökväg du vill länka till och välj ”Create” (skapa).

9. Då kommer länken för den delade mapp som skapats manuellt att visas nedan.

9. Då kommer länken för den delade mapp som skapats manuellt att visas nedan.

Lanseringsdatum: 2015-10-16
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 40% procent.