QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur du ansluter till OpenVPN-server via OVPN-konfigurationsfil?

Tillämpade modeller:

Svar:

Om du behöver ansluta till en OpenVPN-server via en OVPN-fil kan du upprätta en anslutning genom att följa dessa steg i QTS 4.2:

 1. Skapa textfilen ”openvpn_client_login.txt” med ditt användarnamn och lösenord i den:
  Admin Användarnamn för anslutningen
  Password123 Lösenord för anslutningen
  Anslut till NAS-enheten via SSH (standardport är 22) genom att använda administratörskontot och importera dessa filer till ”/etc/openvpn”:
  1. OVPN-konfigurationsfilen (nedan kallad ”openvpn.ovpn”.)
  2. Certifikat (nedan kallat ”ca.crt”, såvida inte det medföljer då det inte behövs).
  3. Textfil: ”openvpn_client_login.txt”.
    
 2. Ändra läge openvpn_client_login.txt:
  chmod 600 /etc/openvpn/openvpn_client_login.txt
   
 3. Byt namn openvpn.ovpn:
  mv /etc/openvpn/openvpn.ovpn /etc/openvpn/client.conf
   
 4. Redigera /etc/openvpn/client.conf:
  1. ca /etc/openvpn/ca.crt (ange plats för certifikatet)
  2. auth-user-pass /etc/openvpn/openvpn_client_login.txt (ange användarnamn och lösenord)
  3. up /etc/openvpn/openvpn_up
  4. down /etc/openvpn/openvpn_down
  OBS! Använd c- och d-posterna om du vill ställa in den här VPN-anslutningen som standardnätbrygga.
  Konfigurationsfilen för QNAP-NAS-enhetens inbyggda OpenVPN -server används här i exempelsyfte (modifierade delar är markerade i gult):
  client
  dev tun
  script-security 3
  proto tcp
  remote 172.17.20.134 1194
  resolv-retry infinite
  nobind
  ca /etc/openvpn/ca.crt
  auth-user-pass /etc/openvpn/openvpn_client_login.txt
  reneg-sec 0
  cipher AES-128-CBC
  writepid /var/run/openvpn.client.pid
  up /etc/openvpn/openvpn_up
  down /etc/openvpn/openvpn_down
  daemon openvpn-client
   
 5. Lägg till kommandoraderna i /etc/config/vpn.conf
  [OPENVPN_CLIENT4]
  Enable = TRUE
  Status = 1
  Index = 4
  Gateway = 1
  Allow Connect = 0
  Reconnect = 1
  Server Address = OpenVPN.myQNAPcloud.com
  Profile File = OpenVPN4
  VPN Proto Type = TCP
  VPN Port = 1194
  Compress = 1
  Re-direct gateway = 1
  Encryption = 1
  Name = admin
  AccessCode = AAA
  Time Stamp = 0
  Följ dessa anvisningar och fyll i delen med röda tecken i fet stil:
  1. [OPENVPN_CLIENT4]: I enlighet med hur många OpenVPN-klientanslutningar du upprättat +1, t.ex.: tre OpenVPN-anslutningar har upprättats varför du anger 4.
  2. Enable = TRUE: Aktivera den här anslutningen (den kommer att vara ”False” när anslutningen är frånkopplad).
  3. Status = 1: Aktivera den här anslutningen (den kommer att vara ”0” när anslutningen är frånkopplad).
  4. Index = 4: Samma som punkt a.
  5. Gateway = 1: Om du vill att den här VPN -anslutningen ska vara standardnätbrygga ställer du in på 1, i annat fall ställer du in på 0.
  6. Server Address = OpenVPN.myQNAPcloud.com: VPN-serverns IP-adress eller domännamn.
  7. Profile File = OpenVPN4: Namnet visas på sidan ”VPN Client” (VPN-klient).
  8. VPN Proto Type = TCP: VPN-anslutningsprotokollet.
  9. VPN Port = 1194: VPN-anslutningens portnummer.
  10. Compress = 1: Aktivera komprimering (eller ställ in på 0 för att inaktivera).
  11. Name = admin: Anslutningens användarnamn.
    
 6. Starta VPN-anslutning:
  Skriv in kommandot: # /etc/init.d/vpn_openvpn_client.sh start 4 &
  (OBS! Siffran ”4” är indexet för den här anslutningen.)
   
 7. Ställ in DNS
  Redigera /etc/resolv.conf och lägg till DNS-serverns IP-adress (t.ex. 8.8.8.8):
  nameserver 8.8.8.8
  nameserver 10.8.2.11
  nameserver 172.16.2.11
   
 8. Kontrollera anslutningen:
  Skriv in ps | grep openvpn. Om svaret innehåller nedanstående röda del betyder det att anslutningen har upprättats.
      6714 admin     536 R     grep openvpn
      31906 admin     2152 S     /usr/sbin/openvpnclient /etc/openvpn/client.conf
  Eller så kan du gå till sidan ”VPN Client” (VPN-klient) om anslutningen redan tar emot och sänder paket.
   
 9. Koppla från:
  Klicka på ”Disconnect” (koppla från) på sidan ”VPN Client” (VPN-klient).
   
 10. Återanslut:
  OBS! Om du vill återansluta till VPN-servern ska du inte klicka på knappen ”Connect” (anslut) på sidan ”VPN Client” (VPN-klient). Gör istället dessa inställningar:
  1. Edit /etc/config/vpn.conf:
   Enable = TRUE
   Status = 1
  2. Skriv in kommandoraden: # /etc/init.d/vpn_openvpn_client.sh start 4 &
Lanseringsdatum: 2015-10-06
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 26% procent.