QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur använder jag andra inmatningsmetoder på TAS-168/268?

Tillämpade modeller:

Svar:

Kontrollera att språket aktiverats i ”Settings” (Inställningar) > ”Languages” (Språk) > ”Default” (Standardinställning). Det sätt som man växlar mellan språk på kan skilja sig mellan olika inmatningsmetoder. Du kan prova med ”skift” eller ”skift + blanksteg”. Eller så kan du kontakta IME-leverantören för att få hjälp.

Lanseringsdatum: 2016-01-20
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com