QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Användning av Device Discovery i QRM+ ?

 

Device Discovery tillåter användare att upptäcka datorer på dess nuvarande nätverk baserat på ett definierat scanningsområde, och snabbt införliva dem i QRM+. På sidan Device Discovery kan användarna hantera scanningsuppgifter, fråga efter scanningshistorik, filtrera scanningsresultat, lägga till enheter, skapa scanningsrapporter och skicka den aktuella vyn som ett e-postmeddelande.

QRM+ stödjer följande två söktyper:

  1. IP-intervall
  2. Undernät

Efter att ”Start Scan” -knappen har tryckts in, startar QRM+ scanning efter enheter inom IP-området eller delnätet. Upptäckta enheter kommer att listas och kan läggas till QRM+ utan att vänta på att scanningen ska slutföras. För mer information, se ”Lägga till en enhet i en QRM+ under scanning (Adding a Device to a QRM+ During Scan)".

Om du vill scanna ett visst IP-område följer du stegen nedan:

  1. Välj IP-intervallet
  2. Ange start IP-adressen
  3. Ange slut IP-adressen
  4. Klicka på ”Start Scan”

För att scanna ett visst subnätområde följer du stegen nedan:

  1. Välj delnät
  2. Ange CIDR (standardvärdet är 24)
  3. Klicka på ”Start Scan”

* Notera: QRM+ använder ICMP för att söka efter enheter inom ett specifikt IP-adressintervall. QRM+ kan inte hitta enheter som inte tillåter ICMP-förfrågningar.


*Notera: Windows-brandväggen påverkar också QRM+ och behandlar målenheter som enheter som inte stöds. För att lösa detta problem, gå till Windows Firewall-inställningar i Kontrollpanelen. Klicka på "Advanced Settings" för att ställa in (som visas nedan).


En sökning kan stoppas när som helst genom att klicka på "Cancel Scan".

Inställningarna kan återställas efter att scanningen är färdig eller i scanningshistoriken. När ”Reset All” klickas, kommer scanningsuppgifterna att raderas.

Scanningshistorik

QRM+ upprätthåller en scanningshistorik. Användare kan se de senaste 5 scanningarna i historikrutan i den vänstra kolumnen och välja enheten som ska installeras i QRM+ från listan över upptäckta enheter. Följ ”How to add Windows Devices to QRM+, How to add Linux Devices to QRM+, How to add IPMI Devices to QRM+”, How to add Linux Devices to QRM+, How to add IPMI Devices to QRM+” handledningen steg efter steg.

Lanseringsdatum: 2017-10-02
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 100% procent.