Virtual JBOD - QNAP

Language

QNAP Virtual JBOD

Virtual JBOD

Dosahujte nejlepšího využití kapacity ze všech jednotek QNAP NAS

VJBOD (Virtual JBOD) je technologie rozšiřování kapacity, která umožňuje využití nadbytečných úložišť na QNAP NAS k rozšiřování úložné kapacity jiného QNAP NAS, čímž Vám umožní nejen vytvářet na Vašem místním NAS virtuální seznamy úložišť a svazky, ale také dosahovat co nejvyššího využití úložného prostoru oněch několika QNAP NAS ve Vašem prostředí.

Zhlédněte VJBOD video

Virtual JBOD

Okamžitá alokace úložné kapacity dle potřeby

Jak dosáhnu co nejlepšího využití úložiště na NAS, když mám více jednotek QNAP NAS, nebo když chci dle potřeby rozšířit kapacitu? S VJBOD mají uživatelé vyšší míru flexibility a schopnost rozšiřovat dle potřeby, což jim přináší několik výhod a praktických přínosů - zejména pro architekturu úložišť v malých a středních podnicích. Využívejte QNAP VJBOD k okamžité alokaci úložného prostoru z jiného QNAP NAS jako iSCSI LUN. Pak použijte iSCSI LUN k vytvoření seznamů úložišť, pořizování snímků, vytvoření klonu ze snímků nebo k indexování multimediálních souborů do knihovny médií na místním NAS.

Vybudování vysoce výkonného svazku VJBOD se super rychlými sítěmi 40GbE

VJBOD s JBOD založený na softwarově definovaných úložištích nabízí oproti tradičním rozšiřujícím jednotkám JBOD vyšší flexibilitu při online rozšiřování kapacity. VJBOD, nativně podporující iSCSI SAN, zajišťuje vysokorychlostní přenosy s konektivitou sítí 10GbE/40GbE. V porovnání s přenosem po jediné síti LAN je QNAP NAS vybaven větším počtem portů sítě Ethernet podporujících slučování portů (agregaci odkazů), což přináší zvýšení přenosové kapacity sítě a konektivitu bezpečnou při selhání pro případ výpadku připojení. Díky slučování portů bude také síťový provoz automaticky dosahovat vyváženosti zátěže pro jednotlivá připojená zařízení.

VJBOD JBOD
Síťové rozhraní Ethernet (1GbE, 10GbE, 40GbE) USB 3.0, SAS 6Gb neb 12Gb
Max. počet připojených zařízení 8 virtuálních disků (různé disky lze přidávat ze stejného vzdáleného NAS) Závisí na modelu NAS (1~8 rozšiřujících jednotek)
Metoda připojení Síť Jednotlivé nebo sériové připojení
Redundance připojení Podporuje slučování portů Nepodporováno
Aplikační scénář Více jednotek QNAP NAS nabízí flexibilitu využití úložišť, přičemž dostupnost zůstává na nejvyšší úrovni. Rozšíření místních seznamů úložišť na jediném QNAP NAS.

* VJBOD nelze používat k rozšiřování místních rozšiřujících seznamů úložišť.

Připojení až 8 vzdálených NAS pro rozšíření úložného prostoru.

VJBOD umožňuje jednomu QNAP NAS využívat potenciál masivního úložného prostoru až osmi vzdálených NAS a současně využívat rozšiřujících krytů QNAP. Díky dostupnosti rozšíření v podobě fyzických jednotek a VJBOD můžete dosahovat nejvyšší možné míry využitelnosti k naplňování svých potřeb ukládání a zálohování velkých objemů dat.

Automatické obnovení úložišť VJBOD po automatickém připojení zpět

VJBOD, který je vybaven ochranou před chybějícími uzly místně připojených rozšiřujících jednotek JBOD, využívá pokročilý mechanismus zpracování odpojení. Jestliže vzdálený NAS zaznamená výpadek napájení, odpojení, nebo změnu adresy IP, obdržíte varování prostřednictvím oznamování událostí v systému QTS. NAS se také automaticky pokusí o opakované připojení a obnovení úložišť VJBOD.

Intuitivní a snadno použitelné rozhraní s jediným bodem

K nakonfigurování Virtual JBOD nejsou potřeba žádné komplikované příkazy či postupy. Prostě postupem podle průvodce “Vytvořením Virtuálního disku” vyhledejte vzdálený NAS, zkontrolujte dostupnou kapacitu a přidejte tento úložný prostor jako virtuální disk na Váš místní disk. Pak můžete tento virtuální disk volně využívat a spravovat ve Správci úložišť, což Vám umožní využívat i flexibilitu ai vyšší využití úložišť.

  • Spusťte průvodce disky Virtual JBOD
  • Připojte se ke vzdálenému QNAP NAS
  • Vyberte seznam úložišť

Vybudujte nejinteligentnější rozšiřující jednotku s technologií Qtier

Qtier NAS můžete používat jako VJBOD ke snižování zátěže a k nové alokaci dat, která vyžadují výpočetní prostředky z hostitelského QNAP NAS, abyste udrželi co nejvyšší výkon hostitelského NAS.

Zjistěte si více

Další funkce a aplikace:

Podporuje migraci dat a bezpečné odpojení jakožto seznam úložišť

VJBOD umožňuje přístup k datům na seznamu virtuálních disků nebo na virtuálním počítači z jiného NAS, čímž Vám umožní bez přerušení využívat data a provádět migraci dat.

Rozšiřování úložné kapacity v Surveillance Station

VJBOD lze používat k rozšiřování úložné kapacity v Surveillance Station dle potřeby a zajistit tak dostatek úložného prostoru pro kriticky významné soubory.