Qfiling - QNAP

Language

Uproszczone organizowanie plików dzięki aplikacji Qfiling

Qfiling automatyzuje organizowanie plików. Wszystko, co trzeba zrobić, aby zacząć kategoryzować pliki, to skonfigurować harmonogram. Resztą zajmie się Qfiling. Wszystko jest łatwe, automatyczne i przebiega sprawnie!

Jak działa aplikacja Qfiling

Gdy serwer QNAP NAS pełni rolę centralnego magazynu plików, efektywne organizowanie ich ma podstawowe znaczenie w codziennym zarządzaniu i użytkowaniu. Jeśli ogromne ilości plików są rozproszone po wielu folderach, z czasem coraz trudniejsze staje się ich kategoryzowanie i archiwizowanie, a do tego zajmuje to coraz więcej czasu. Dzięki aplikacji Qfiling organizowanie plików jest teraz automatyczne i efektywne.

Kategoryzacja i archiwizacja

W Qfiling dostępne są takie kategorie, jak obrazy, wideo, muzyka, dokumenty i wiadomości e-mail. Po skonfigurowaniu aplikacji Qfiling pliki w wybranych folderach będą automatycznie archiwizowane w katalogach odpowiadających tym kategoriom.

Harmonogram i wyniki

Można ustawić dzienny, tygodniowy lub miesięczny harmonogram archiwizacji. System będzie automatycznie przetwarzał zadania archiwizacji w tle.

Elastyczne przesyłanie plików

Qfiling działa nie tylko na lokalnym serwerze NAS, ale również na zewnętrznych urządzeniach magazynujących i zdalnych jednostkach NAS. Do folderu docelowego będą przenoszone lub kopiowane tylko te pliki, które są zgodne z wybranymi kategoriami.

Łatwe rozszerzanie pamięci masowej dzięki VJBOD

VJBOD umożliwia elastyczne powiększanie miejsca do magazynowania na serwerze NAS poprzez wykorzystanie nieużywanej pamięci masowej innego serwera QNAP NAS. Ta unikatowa metoda rozszerzania stanowi łatwy sposób na zapewnienie wystarczającej ilości miejsca podczas przesyłania plików z wielu urządzeń.
» Dowiedz się więcej o grupie VJBOD

Zacznij używać Qfiling już teraz, aby osiągnąć następujące korzyści

 • Szybkość

  Skonfiguruj te ustawienia zaledwie kilkoma kliknięciami. To szybkie i łatwe.

 • Organizacja

  Pliki są dobrze zorganizowane i archiwizowane na podstawie Twoich ustawień.

 • Wydajność

  Pliki są organizowane automatycznie i w odpowiednich odstępach, co nie wymaga dodatkowych nakładów czasu czy pracy.

 • Zarządzanie

  Dobra organizacja plików ułatwia znajdowanie ich, gdy są potrzebne, a także pełne wykorzystanie posiadanych informacji.

Pobierz aplikację Qfiling teraz

Wymagania systemowe: do korzystania z Qfiling niezbędne jest wcześniejsze zainstalowanie Qsirch. Aplikacja działa na serwerach QNAP NAS z co najmniej 2 GB pamięci RAM (rekomendowane są 4 GB) oraz systemem QTS 4.3.0 (lub nowszą wersją).