QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Ovládnutí P2V

Přeměňte PC/server na virtuální počítač

Virtualization Station na QNAP NAS umí snadno provozovat virtuální počítače získané konverzí z fyzických PC nebo serverů, čímž uživatelům umožňuje konsolidovat IT infrastrukturu, snadno zálohovat a obnovovat důležité systémy, využívat výhod vysokého výkonu a úložné kapacity a ušetřit na nákupu a údržbě hardware.

Když fyzické servery zastarávají…

V důsledku neustálého technologického pokroku čelí mnoho firem a jiných organizací stejnému problému – generačnímu předělu mezi hardware a software. V minulosti organizace zaváděly konvenční fyzické servery, a s rostoucí potřebou informačních technologií rostly i výdaje na hardware. S postupujícím časem software na těchto systémech postupně zastává nebo dokonce přestává být podporován ze strany svých vývojářů (jde například o Windows XP a Server 2003) a servery samy přestanou být podporovány svými výrobci nebo k nim nebude dodávána podpora pro nový hardware. Obdobný generační předěl mezi hardware a software, jaký vidíme na výše uvedených situacích, může mít významný dopad na provoz firem a jiných organizací.

VMware® vCenter™ Converter™ zjednodušuje P2V

VMware, poskytovatel služeb v prostředí cloud a virtualizačních služeb, nabízí profesionální software, který pomáhá firmám s nasazením flexibilních a efektivních virtualizačních aplikací. Jeho VMware® vCenter™ Converter™ umí konvertovat fyzické počítače na virtuální počítače. Prostě jej nainstalujte na svůj stolní počítač/server a můžete přímo exportovat konvertovaný virtuální počítač na Hypervizor, nebo importovat soubor .vmx do QNAP NAS za účelem využití pomocí Virtualization Station. » Výukový kurz

Konsolidujte své fyzické počítače pomocí QNAP
Virtualization Station s užitím P2V

Okamžitá konverze. Rychlá a snadná.

QNAP Virtualization Station podporuje soubory .vmx vygenerované pomocí VMware vCenter Converter. Soubor .vmx můžete přímo importovat do Virtualization Station a bez sebemenších prostojů pokračovat v používání svých stávajících systémů.

Vysoký výkon. Flexibilní a spolehlivý.

QNAP NAS nabízí CPU a jiný hardware na serverové úrovni, takže umožňuje provozování služeb 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, vysoce rychlé vstupně-výstupní operace, a škálovatelnou konstrukci úložišť. Provozování virtuálních strojů na QNAP NAS nejenže zvyšuje efektivitu provozu, ale díky své funkci rozšiřování úložišť umožňuje také flexibilitu a ukládání velkých objemů dat.

Sdílení prostředků. Úspora nákladů.

P2V uživatelům umožňuje ušetřit na nákladech na nákup a údržbu hardware. Virtuální počítače lze spravovat centrálně, a zároveň Vám umožňuje plně konsolidovat Vaši IT infrastrukturu pomocí četných jiných výhod a aplikací poskytovaných na QNAP NAS.

Centralizovaná správa. Výkonná a schopná.

Virtualization Station podporuje různé operační systémy, jako například Windows, Linux, UNIX a Android, a umožňuje zálohování a obnovení virtuálních počítačů. Sám QNAP NAS představuje síťové úložné řešení typu vše-v-jednom, které poskytuje podnikům a organizacím ideální řešení ukládání souborů, zálohování, sdílení a virtualizační aplikace.