Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Zarządzanie zdjęciami przy użyciu Photo Station

Photo Station to rozwiązanie do zarządzania zdjęciami, które opiera się na Bibliotece multimediów. Umożliwia ono wygodniejsze przeglądanie zdjęć i zarządzanie nimi na serwerze QNAP NAS.

Ustawienia podstawowe

Instalowanie Photo Station

Photo Station można zainstalować i włączyć w App Center w systemie QTS 4.2 lub nowszym.


Konfigurowanie ustawień Biblioteki multimediów

Bibliotekę multimediów można skonfigurować w sekcji Panel sterowania > Aplikacje > Zarządzanie multimediami. Biblioteka multimediów skanuje pliki multimedialne z wyznaczonych folderów multimediów oraz je indeksuje. Można wybrać skanowanie ręczne l ub zaplanowane.


Filtrowanie zawartości i zarządzanie nią

Aby filtrować zdjęcia, przejdź do sekcji Ustawienia > Zarządzanie zawartością i usuń zaznaczenie folderów, które chcesz wykluczyć. Można też dodać foldery.

Uwaga:Photo Station, Music Station, Video Station, OceanKTV i Serwer multimediów DLNA korzystają z folderów Biblioteki multimediów. Wszelkie zmiany wprowadzone w folderach Biblioteki multimediów mają wpływ na wszystkie te aplikacje.

Uwaga:Dostęp do plików zależy od uprawnień do folderów udostępnionych. Użytkownicy posiadający tylko prawa do odczytu/zapisu i tylko do odczytu mogą wyświetlać wszystkie zdjęcia w folderze. Przekazywać zdjęcia do folderu udostępnionego mogą jednak tylko ci użytkownicy, którzy mają uprawnienia do zapisu. Aby skonfigurować ustawienia uprawnień, przejdź do sekcji Panel sterowania > Ustawienia uprawnień > Foldery udostępnione.

Podstawowe operacje

Importowanie zdjęć i wideo

Aby obsługa aplikacji była łatwiejsza, automatycznie generowane są miniatury plików multimedialnych. Czas trwania tego procesu zależy od modelu serwera NAS i liczby plików multimedialnych. Wykonaj dowolne z poniższych zadań.

 • Przeciągnij i upuść zdjęcia i wideo z urządzenia lokalnego do Photo Station.
 • Użyj opcji Przekazywanie multimediów w aplikacji Qfinder Pro.
 • Importuj przy użyciu protokołu Samba.
  • Windows
   Otwórz aplikację Qfinder Pro, wybierz serwer NAS, z którym chcesz nawiązać połączenie, a następnie kliknij polecenia Połącz > Storage Plug & Connect. Możesz otwierać i przeglądać foldery NAS bezpośrednio z urządzenia albo przeciągać i upuszczać pliki do folderów.

  • Mac

   Uruchom aplikację Qfinder Pro for Mac i przejdź do sekcji Go > Connect to Server, aby nawiązać połączenie z serwerem QNAP NAS przy użyciu protokołów SMB lub AFP. Możesz też użyć klawiszy skrótów Command + K na klawiaturze.

Tworzenie albumów

 1. Dodawanie do albumu
  1. Wybierz zdjęcia lub wideo, które chcesz skategoryzować, a następnie prawym przyciskiem myszy kliknij polecenie Dodaj do albumu.
  2. Wybierz istniejący album lub utwórz nowy.
  3. Kliknij Zapisz, aby zaimportować zdjęcia do albumu.

   Domyślnie uprawnienie do nowo tworzonych albumów to Tylko ja. Aby udostępnić ten album innym użytkownikom NAS lub szerszemu gronu osób, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Ustawienia albumu. Oprócz Ustawień uprawnień wybierz jedne z poniższych:
   • Tylko ja: inni użytkownicy NAS nie mogą wyświetlać ani edytować tego albumu.
   • Użytkownicy NAS: inni użytkownicy NAS mogą wyświetlać ten album, ale zmiany mogą wprowadzać tylko twórca albumu i administratorzy NAS. Kliknij opcję Uprawnienia niestandardowe, aby określić uprawnienia każdego z użytkowników.
   • Publiczny: każdy (w tym goście) może wyświetlać ten album. Administratorzy mogą opublikować ten album na tapecie ekranu logowania systemu QTS.

   Uwagi:
   1. Tylko administratorzy mogą odtwarzać pliki wideo z transkodowaniem na bieżąco. Administratorzy mogą transkodować wideo, klikając opcję Dodaj do transkodowania w albumach udostępnionych, aby inni użytkownicy mogli odtworzyć dane materiały w późniejszym terminie.
   2. Funkcja transkodowania na bieżąco nie jest dostępna w przypadku niektórych modeli serwerów NAS i formatów wideo. 2. Przeciąganie i upuszczanie
  1. Wybierz zdjęcia lub wideo.
  2. Przeciągnij i upuść wybrane zdjęcia do lewego panelu, aby zaimportować je do albumu.
 3. W lewym panelu
  Kliknij opcję Folder w lewym panelu. Prawym przyciskiem myszy kliknij folder i wybierz jedną z poniższych opcji:
  1. Utwórz nowy album — przekształca wybrany folder w album.
  2. Utwórz album inteligentny — tworzy album, który automatycznie importuje nowe zdjęcia lub wideo, gdy są dodawane do folderu.
  3. Utwórz album inteligentny z podfolderu — przekształca podfoldery wybranego folderu w osobne albumy inteligentne.

Tworzenie albumów inteligentnych

W albumie inteligentnym automatycznie wyświetlane są zdjęcia lub wideo spełniające Twoje kryteria. Aby utworzyć album inteligentny, kliknij polecenie Dodaj album na pasku menu i wybierz opcję Utwórz album inteligentny. W oknie tworzenia albumu można określić własne kryteria wyszukiwania, takie jak Dzisiaj w historii, Okres, Losowy, Tag lub Wszystkie pliki.Wyszukiwanie zdjęć lub wideo

Wideo i zdjęcia można wyszukiwać według rozmiaru pliku, marki kamery, daty zapisu, tagu, etykiety kolorystycznej, oceny lub opisu.


Udostępnianie plików

Kliknij na pasku menu albo prawym przyciskiem myszy kliknij zdjęcia lub wideo, a następnie wybierz polecenie Udostępnij.
Porada:Możesz kliknąć , aby zminimalizować koszyk udostępniania i ułatwić sobie nawigowanie po różnych stronach.

Istnieją trzy sposoby udostępniania plików w Photo Station:

 • E-mail
  Link do udostępniania wybranych plików wysyłany jest pocztą e-mail. Można też ustawić datę wygaśnięcia ważności i chronić pliki przy użyciu hasła. Przed użyciem tej funkcji upewnij się, że konto poczty e-mail zostało już skonfigurowane. Aby skonfigurować konto poczty e-mail, przejdź do sekcji Pulpit QTS > Opcje > Konto e-mail.
 • Sieć społecznościowa
  Wybierz opcję Przekaż pliki, aby przekazać zdjęcia lub wideo do witryn udostępniania, takich jak Flickr, Picasa, Weibo i YouTube. Wybierz polecenie Link, aby opublikować link do udostępniania w witrynach sieci społecznościowych.
 • Link do udostępniania
  Utwórz linki do udostępniania, które możesz przesyłać w wiadomościach błyskawicznych lub publikować online.

Strumieniowa transmisja do odtwarzacza multimedialnego

Aby skorzystać z tej funkcji, musisz najpierw zainstalować Dodatek Media Streaming z App Center. Kliknij , aby otworzyć wielostrefowy panel sterowania transmisją strumieniową i wyświetlić wszystkie urządzenia w sieci. Przeciągnij i upuść wszystkie pliki, które chcesz odtworzyć na urządzeniu lub dodać do listy odtwarzania.

Uwaga: Aktualnie ta funkcja obsługuje DLNA, Airplay, Chromcast i HD player.


Tworzenie kopii zapasowych informacji o albumach i przywracanie

Zdecydowanie zalecamy tworzenie kopii zapasowych plików konfiguracyjnych albumów i albumów inteligentnych przed przebudową biblioteki multimediów lub migracją systemu.

Wybierz opcje Ustawienia > Kopia zapasowa / Przywracanie, a następnie kliknij Eksportuj, aby utworzyć kopię zapasową pliku konfiguracyjnego na komputerze. W razie potrzeby możesz zaimportować plik konfiguracji, aby przywrócić swoje albumy. Należy pamiętać, że dwukrotne zaimportowanie pliku konfiguracji spowoduje zduplikowanie wszystkich albumów.


Rozszerzenie Photo Station Extension

Rozszerzenie Photo Station Extension pomaga wykrywać twarze na zdjęciach. Oprócz tego umożliwia konwertowanie plików PDF na obrazy, które można wyświetlać przy użyciu odtwarzacza multimedialnego.

Aby zainstalować program Photo Station Extension, przejdź do sekcji Panel sterowania > Aplikacje > Zarządzanie multimediami > Dodatek multimedialny > Photo Station Extension.

Uwaga: Rozszerzenie Photo Station Extension jest dostępne tylko do modeli x86.


Używanie wykrywania twarzy

Przejdź do sekcji Photo Station > Ustawienia > Wykrywanie twarzy i skonfiguruj foldery, które chcesz indeksować.

Porada: Używanie wykrywania twarzy może wpłynąć na wydajność systemu. QNAP odradza używanie tej funkcji w godzinach szczytu.


Po skonfigurowaniu folderów funkcji rozpoznawania twarzy możesz kliknąć , aby ją włączyć.

Photo Station wyświetla wykryte twarze. Następnie można dodać tag twarzy albo ręcznie zmienić obszar wykrywania.


Przeglądanie plików PDF

Aby wyświetlić pliki PDF, np. komiksy czy plany, zainstaluj rozszerzenie Photo Station Extension z App Center. Po zainstalowaniu rozszerzenia, kliknij prawym przyciskiem myszy plik PDF, aby przekonwertować plik PDF na album. Następnie będzie można wyświetlać jego zawartość przy użyciu Photo Station. Pliki można nawet przesyłać strumieniowo do urządzeń multimedialnych w sieci.


Data wydania: 2014-04-08
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
46% ludzi uważa, że to pomaga.