Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Zaawansowane uprawnienia do folderów na serwerze QNAP NAS

Funkcja zaawansowanych uprawnień do folderów na serwerze QNAP NAS umożliwia konfigurowanie ustawień kontroli dostępu użytkowników i grup do folderów i podfolderów. Zarządzanie uprawnieniami do folderów jest możliwe z poziomu systemu Microsoft Windows lub interfejsu WWW serwera NAS i nie jest skomplikowane.

W tym artykule przedstawiamy sposób konfiguracji zaawansowanych uprawnień do folderów na serwerze QNAP NAS. Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach QNAP NAS z oprogramowaniem firmware w wersji 3.4.0 lub nowszej.

 

Włączanie zaawansowanych uprawnień do folderów

Aby edytować uprawnienia do folderów na serwerze QNAP NAS, wybierz kolejno pozycje „Prawa dostępu” > „Foldery współdzielone” > „Foldery współdzielone” i kliknij ikonę „Uprawnienia folderów”.

Interfejs:

 1. Nazwa folderu
 2. Czynne uprawnienia
 3. Ustawienie „Prawo dostępu gościa”
 4. Dodawanie i usuwanie użytkowników oraz uprawnień do folderów

 

Aby skonfigurować zaawansowane uprawnienia do folderów na serwerze NAS, wybierz kolejno pozycje „Prawa dostępu” > „Foldery współdzielone” > „Opcje zaawansowane”, zaznacz opcję „Włącz zaawansowane uprawnienia folderu” i kliknij przycisk „Zapisz”.

 

Główna różnica między działaniem systemu przed włączeniem zaawansowanych uprawnień do folderów i po ich włączeniu jest następująca:

PRZED włączeniem zaawansowanych uprawnień do folderów wszystkie podfoldery mają te same uprawnienia co ich folder nadrzędny.

PO włączeniu zaawansowanych uprawnień do folderów można skonfigurować różne uprawnienia dla każdego podfolderu.

Uwaga: Aby skonfigurować uprawnienia na poziomie plików, zaloguj się do Menadżera plików w przeglądarce internetowej.

 

Konfigurowanie zaawansowanych uprawnień do folderów i tworzenie folderów prywatnych

W poniższym przykładzie przedstawiamy, jak utworzyć foldery prywatne dla różnych użytkowników po włączeniu zaawansowanych uprawnień do folderów.

 1. Wybierz kolejno pozycje „Prawa dostępu” > „Foldery współdzielone” > „Nowy folder współdzielony”.

 2. Wpisz nazwę folderu (w tym przykładzie wpisaliśmy nazwę Personal) i zdefiniuj wymagane ustawienia.

 3. Wybierz opcję pełnego dostępu dla wszystkich i odmów dostępu dla gości.

 4. Możesz teraz edytować uprawnienia do folderu „Personal”, klikając ikonę „Uprawnienia folderów”.

 5. Zostanie wyświetlone podsumowanie uprawnień.

 6. Zaznacz folder współdzielony po lewej stronie.

 7. Znajdź na liście użytkownika „wszyscy”.

 8. Upewnij się, że ma włączone uprawnienia do odczytu i zapisu.

 9. Z listy „Prawo dostępu gościa” wybierz opcję „Odmów dostępu”.

 10. Zaznacz pole „Tylko właściciel może usunąć zawartość”, aby uniemożliwić usunięcie folderu „Personal” użytkownikom, którzy nie są jego właścicielami.

 11. Kliknij przycisk „ZAPISZ”.

 

Konfigurowanie uprawnień do podfolderów

Po zapisaniu ustawień uprawnień do folderu „Personal” można utworzyć prywatne podfoldery różnych użytkowników. W tym celu wykonaj opisane poniżej czynności.

 1. Nawiąż połączenie z folderem „Personal” przy użyciu ważnego konta z pełnym dostępem (np. konta administratora) i utwórz podfoldery „Tony”, „Steve” i „Andy”.

 2. Przejdź do interfejsu uprawnień do folderu „Personal”. Zaznacz podfolder, dla którego chcesz przypisać uprawnienia (np. „Tony”).

 3. Na liście uprawnień zaznacz pozycje „administratorzy” i „wszyscy”, a następnie kliknij przycisk „Usuń”.

 4. Kliknij przycisk „Dodaj” i przypisz uprawnienia dostępu Odczyt/Zapis użytkownikowi „Tony”.

 5. Teraz tylko administrator i Tony mają pełny dostęp do podfolderu „Tony”.

 6. Kliknij przycisk „ZAPISZ”, aby zapisać ustawienia.

 7. Powtórz powyższe kroki, aby ustawić uprawnienia do podfolderów „Andy” i „Steve”. Pamiętaj, że z powodu włączenia opcji „Tylko właściciel może usunąć zawartość” tylko administrator może usunąć foldery „Andy”, „Steve” i „Tony”.

 8. Aby sprawdzić ustawienia uprawnień, możesz nawiązać połączenie z folderem z poziomu systemu Windows przy użyciu innego konta użytkownika. Jeśli użytkownik Tony spróbuje otworzyć folder „Steve”, nastąpi odmowa dostępu.

 

Użytkownicy mogą tworzyć własne foldery i edytować uprawnienia w systemie Windows

Po skonfigurowaniu funkcji zaawansowanych uprawnień do folderów użytkownicy mogą tworzyć własne podfoldery i edytować uprawnienia do nich w systemie Windows.

 1. Nawiąż połączenie z folderem współdzielonym „Personal” w systemie Windows jako użytkownik „Tony”. W Eksploratorze Windows utwórz folder „Tony2”.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder „Tony2”, wybierz polecenie „Właściwości” i kliknij przycisk „Edytuj” na karcie „Zabezpieczenia”.

 3. Usuń wszystkie istniejące uprawnienia, klikając przycisk „Usuń”. Dodaj nowego użytkownika o nazwie „Tony”, klikając przycisk „Dodaj”. Przyznaj mu uprawnienia do modyfikowania folderu, zgodnie z poniższą ilustracją. Kliknij dwukrotnie przycisk „OK”.

 4. To wszystko! Teraz tylko Tony ma dostęp do podfolderu „Tony2”. Ponieważ na serwerze NAS jest włączona opcja „Tylko właściciel może usunąć zawartość”, a Tony utworzył folder, więc jest jego właścicielem, może on usunąć folder „Tony2” (może to też zrobić administrator).
Data wydania: 2013-06-25
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
48% ludzi uważa, że to pomaga.