Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Współpraca serwera QNAP z systemem Control4 — pierwsze kroki

Domowe systemy automatyzacji stały się w ostatnich latach niezwykle popularne — głównie dzięki coraz niższym cenom oraz uproszczeniu obsługi za pomocą smartfonów i tabletów. Systemy tego typu pozwalają użytkownikom swobodnie sterować urządzeniami domowymi. Serwer QNAP Turbo NAS jest w pełni zintegrowany z najpopularniejszymi domowymi systemami automatyzacji, a niniejszy samouczek pomoże Ci skonfigurować ten serwer pod kątem współpracy z różnymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku.

Informacje o tym samouczku

W poniższym samouczku przedstawiamy sposób konfiguracji serwera QNAP Turbo NAS w celu współpracy z systemem Control4. Kontroler Control4 umożliwia automatyczne synchronizowanie biblioteki multimediów na serwerze NAS, a także odtwarzanie filmów przy użyciu jednego pilota.

Wymagania wstępne

  • Podstawowa wiedza na temat systemu Control4
  • Licencja na oprogramowanie Control4 Composer i kontrolery
  • Serwer QNAP Turbo NAS z aplikacją HD Station (oprogramowanie firmware w wersji 4.1 lub nowsze)

W niniejszym samouczku są używane następujące urządzenia i programy:

  • Serwer QNAP Turbo NAS TS-470 Pro z oprogramowaniem firmware 4.1
  • Urządzenie Control4 Controller HC-250
  • Pilot zdalnego sterowania Control4 SR-250
  • Oprogramowanie Control4 Composer 2.5.0

Spis treści

 

Konfiguracja kontrolera HC-250

W oprogramowaniu Control4 Composer kliknij menu z nazwą projektu i wpisz nową nazwę projektu.

Dodawanie kontrolera do projektu

Na karcie „My Drivers” (Moje sterowniki) w okienku po prawej stronie kliknij dwukrotnie nazwę modelu Twojego kontrolera (np.: HC-250), aby dodać go do projektu.

Powiązywanie kontrolera

Aby znaleźć kontroler w tej samej domenie sieci, przejdź do karty „Network” (Sieć) okienka „Connections” (Połączenia) po lewej stronie. Kliknij dwukrotnie dodany kontroler w środkowej kolumnie. Zostanie wyświetlone okno dialogowe. Postępuj zgodnie z instrukcjami w tym oknie, aby powiązać kontroler. Naciśnij przycisk „ID” z tyłu kontrolera (nr 10 na ilustracji).


Włączanie serwera zigbee na kontrolerze HC-250

Aby powiązać pilota SR-250, musisz uruchomić serwer zigbee na kontrolerze.

Kliknij pozycję „Edit Zigbee Configuration” (Edytuj konfigurację zigbee). Zostanie wyświetlone okno dialogowe „Zigbee Network Settings” (Ustawienia sieciowe zigbee).

Kliknij przycisk „OK” w tym oknie. Serwer zostanie uruchomiony.

Status na stronie „Properties” (Właściwości) nie jest odświeżany automatycznie. Dlatego aby potwierdzić, że serwer zigbee jest uruchomiony, kliknij przycisk „Refresh Status” (Odśwież status). W polu „Zigbee Server Configuration” (Konfiguracja serwera zigbee) powinna pojawić się wartość „Enabled” (Włączony).

Konfiguracja pilota SR-250

Aby skonfigurować pilota SR-250, wykonaj instrukcje dostępne pod tym adresem: http://www.control4.com/documentation/Composer_Pro_User_Guide/configure_system_remote_control_v3,_sr-250.htm

Instalacja sterownika w oprogramowaniu Composer

Wybierz kolejno pozycje „Driver” (Sterownik) > „Add Driver” (Dodaj sterownik).

Wskaż plik sterownika na komputerze (np.: mediaplayer_ip_qnap_hdstation.c4i).

Aby potwierdzić, że sterownik został zainstalowany, przejdź do karty „Search” (Wyszukiwanie) w prawym okienku. W polu tekstowym wpisz „qnap”. Jeśli sterownik jest zainstalowany, pojawi się pozycja „HD Station”.

Konfiguracja sieciowej pamięci masowej

Kliknij dwukrotnie pozycję: „My Drivers” (Moje sterowniki) > „Storage” (Pamięć masowa) > „Network File Storage” (Magazyn plików w sieci).

W wyświetlonym oknie „Properties” (Właściwości) wpisz adres sieciowy (adres IP lub nazwę domeny), nazwę użytkownika i hasło.

Ręczne skanowanie zawartości multimedialnej (opcjonalnie)

Wybierz pozycję „Media” (Multimedia) po lewej stronie, wybierz „Network File Storage” (Magazyn plików w sieci) i kliknij przycisk „Scan” (Skanuj) po prawej. Kontroler przeskanuje sieć pod kątem udostępnionych plików multimedialnych.

Kliknij przycisk „Scan” (Skanuj), aby odświeżyć listę multimediów w sieciowej pamięci masowej.

Instalacja pakietów QPKG HD Station i Control4

Zaloguj się w systemie QTS i na pulpicie wybierz kolejno: „Panel sterowania” > „Aplikacje” > „HD Station” > „Rozpocznij teraz”. System rozpocznie pobieranie i instalowanie wszystkich potrzebnych wtyczek. Czas instalacji zależy od szybkości łącza internetowego.

Po zakończeniu uruchom system ponownie i przejdź do następnego kroku.

Instalacja aplikacji Control4 w App Center

Uwaga: Jeśli w obszarze aplikacji nie ma pozycji HD Station, wykonaj poniższe instrukcje, aby włączyć funkcje multimedialne.
Wybierz kolejno pozycje „Ustawienia systemowe” > „Ustawienia ogólne”.
Usuń zaznaczenie opcji:
Wyłącz i ukryj funkcje multimediów

Konfiguracja sterownika HD Station w oprogramowaniu Control4 Composer

Zainstaluj aplikację HD Station na serwerze NAS (pamiętaj, aby włączyć tę aplikację na serwerze).

- Rejestracja serwera NAS
Przejdź do karty „Discovered” (Wykryte) w prawym okienku. Kontroler automatycznie wykryje serwer NAS. Kliknij dwukrotnie kontroler, z którym chcesz się połączyć, a następnie kliknij pozycję „HD Station”.


- Konfiguracja informacji o serwerze NAS

Sterownik umożliwia kontrolerowi okresowe wysyłanie zapytań do serwera NAS w celu uzyskania informacji o bibliotece multimediów. Dlatego po dodaniu serwera NAS do projektu należy skonfigurować informacje o tym serwerze. Wpisz adres MAC serwera NAS w polu „QNAP MAC Address” (Adres MAC serwera QNAP), a następnie podaj żądaną wartość interwału automatycznego skanowania w polu „Query Interval” (Interwał zapytań).

Konfiguracja mapowania łącza w podczerwieni i HDMI między telewizorem a urządzeniami

Dodaj urządzenie „Television” (Telewizor) na karcie „My Drivers” (Moje sterowniki), a następnie wybierz producenta i model swojego telewizora. Telewizor musi być zgodny z systemem Control4. Upewnij się, że telewizor i urządzenia są prawidłowo połączone przy życiu odpowiedniego interfejsu.

- Konfiguracja mapowania HDMI
Wybierz telewizor w widoku drzewa po lewej stronie. Następnie przeciągnij port HDMI do połączonego urządzenia w dolnym oknie.

- Konfiguracja makra do przełączania źródeł sygnału telewizyjnego

Tak jak w przypadku mapowania portu HDMI, przeciągnij czujnik podczerwieni z okna połączeń telewizora do odpowiedniego portu wyjściowego w dolnym oknie.

Włączanie Biblioteki multimediów na serwerze Turbo NAS

Kliknij kolejno pozycje „Aplikacje” > „Zarządzenie multimediami” > „Biblioteka multimediów” > „Aktywuj Media Library”.

Konfiguracja dostępu zdalnego do XBMC na serwerze Turbo NAS

Aby włączyć dostęp do XBMC, wykonaj instrukcje na stronie:
www.qnap.com/i/pl/trade_teach/con_show.php?op=showone&cid=45

Aby kontroler miał dostęp do XBMC, pilot musi być włączony i musi znajdować się w zasięgu XBMC.

W menu nawigacyjnym XBMC wybierz kolejno pozycje „Services” (Usługi) > „Settings” (Ustawienia) > „Remote control” (Zdalne sterowanie).

Zaznacz opcję „Allow programs on other systems to control XBMC” (Zezwalaj programom w innych systemach na sterowanie XBMC).

Teraz możesz za pomocą pilota Control4 sterować wszystkimi funkcjami systemu Control4 i serwera QNAP Turbo NAS.

Data wydania: 2014-02-21
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com