Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

W jaki sposób poprawić bezpieczeństwo konta korzystając z 2-krokowej weryfikacji?

Rozpocznij 2-krokową weryfikację

Zaloguj się do QTS przy pomocy 2-krokowej weryfikacji

Przerwij 2-krokową weryfikację

FAQ

Rozpocznij 2-krokową weryfikację

2-krokowa weryfikacja poprawia bezpieczeństwo kont użytkowników. Po jej włączeniu będziesz musiał poza hasłem wprowadzić jednorazowy kod bezpieczeństwa (6 cyfr) , gdy logujesz się do NAS. 2-krokowa weryfikacja wymaga urządzenia mobilnego z aplikacją uwierzytelniającą, która obsługuje protokół Czasowego jednorazowego hasła (TOTP). Obsługiwane aplikacje, to między innymi Google Authenticator (Android/iPhone/BlackBerry) lub Authenticator (Windows Phone). Aby używać tej funkcji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

(1) Zainstaluj aplikację uwierzytelniającą na urządzeniu mobilnym

Dla urządzeń Android i iOS, zainstaluj aplikację Google Authenticator z odpowiedniego sklepu z aplikacjami.

QNAPQNAP

Dla Windows Phone, zainstaluj Authenticator ze sklepu.

(2) Czas systemowy twojego urządzenia mobilnego oraz NAS muszą być zsynchronizowane. Zaleca się korzystać z czasu podawanego z Internetu.

QNAP

(3) Przejdź do "Options" (Opcje) > "2-step Verification" (2-krokowa weryfikacja) i kliknij "Get Started" (Rozpocznij). Ukończ kroki w kreatorze, aby skonfigurować NAS oraz twoje urządzenie mobilne.

QNAP

Krok 1: Skonfiguruj aplikację uwierzytelniającą albo skanując kod QR albo wprowadzając Klucz bezpieczeństwa do aplikacji.

QNAP
QNAPQNAPQNAP
QNAPQNAPQNAP

Krok 2: Wprowadź kod generowany z aplikacji do NAS, aby zweryfikować poprawność konfiguracji.

QNAP

Krok 3: Wybierz alternatywną metodę weryfikacji przesyłając kod bezpieczeństwa lub odpowiadając na pytania zabezpieczające, jeżeli nie możesz skorzystać z urządzenia mobilnego. Aby wysłać kod poprzez wiadomość e-mail, serwer SMTP musi być prawidłowo skonfigurowany w "Control Panel" (Panelu sterowania) > "Notification" (Powiadomienia) >"E-mail".

QNAP

Zaloguj się do QTS przy pomocy 2-krokowej weryfikacji

Po zweryfikowaniu nazwy użytkownika oraz hasła, będziesz poproszony o podanie kodu bezpieczeństwa. Wprowadź kod obecnie udostępniany przez aplikację uwierzytelniającą, aby zalogować się do QTS.

QNAP

Jeżeli nie możesz użyć swojego urządzenia mobilnego lub twoje urządzenie zostało zgubione, możesz wybrać "Verify another way" (Weryfikuj w inny sposób), aby zalogować się przy pomocy innej wybranej metody weryfikacji.

QNAP

Przerwij 2-krokową weryfikację

Jeżeli chcesz wyłączyć 2-krokową weryfikację, przejdź do "Options" (Opcje) > "2-step Verification" (2-krokowa weryfikacja) i kliknij "Stop" (Zatrzymaj).

QNAP

Administratorzy mogą wyłączyć 2-krokową weryfikację dla innego konta użytkownika NAS, jeżeli został on zablokowany poprzez przejście do "Control Panel" (Panelu sterowania) > "Users" (Użytkownicy) > "Edit Account Profile" (Edytuj profil konta)

QNAP

Jeżeli administrator nie może użyć urządzenia mobilnego do zalogowania się do QTS i żaden inny administrator nie może wyłączyć 2-krokowej weryfikacji dla administratora, NAS musi być przywrócony do ustawień fabrycznych poprzez fizyczne wciśnięcie przycisku "RESET" na NAS. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz sekcję Sprzęt w Instrukcji użytkownika.

QNAP

FAQ

  1. Czy mogę używać wielu urządzeń mobilnych obsługujących 2-krokową weryfikację dla tego samego konta użytkownika NAS?
    Tak. Podczas inicjacji, możesz użyć różnych urządzeń mobilnych, aby zeskanować ten sam kod QR.
  2. Ile razy mogę spróbować wprowadzić kod bezpieczeństwa?
    2-krokowa weryfikacja działa zgodnie z tymi samymi regułami zdefiniowanymi w "Control Panel" (Panelu sterowania) > "Security" (Bezpieczeństwo) > "Network Access Protection" (Ochrona dostępu sieciowego), aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp.
  3. Ile razy mogę spróbować alternatywnej metody weryfikacji?
    Każdy użytkownik ma pięć prób na przesłanie kodu bezpieczeństwa poprzez wiadomość e-mail lub na odpowiedź na pytania zabezpieczające (licznik zostanie zresetowany po prawidłowym logowaniu). Jeżeli użytkownik przekroczy limit, będzie musiał skontaktować się z administratorem NAS w celu wyłączenia 2-krokowej weryfikacji.
Data wydania: 2015-04-16
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
84% ludzi uważa, że to pomaga.
o