Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Używanie wbudowanych narzędzi do tworzenia kopii zapasowych w systemie Windows 10 do tworzenia kopii zapasowych plików lub obrazu systemu na serwerze QNAP NAS

Konfigurowanie serwera NAS

1. Utwórz folder udostępniony

Przejdź do sekcji Panel sterowania > Ustawienia uprawnień > Foldery udostępnione i kliknij polecenie Utwórz > Folder udostępniony.

Wprowadź nazwę nowego folderu udostępnionego i kliknij polecenie Utwórz. W tym samouczku używany przykładowej nazwy folderu "backup".

2. Utwórz konto użytkownika, które będzie służyć do tworzenia kopii zapasowych

Przejdź do sekcji Panel sterowania > Ustawienia uprawnień > Użytkownicy i kliknij polecenia Utwórz > Utwórz użytkownika.

Skonfiguruj nazwę użytkownika i hasło. Kliknij Utwórz. W tym samouczku używamy przykładowej nazwy użytkownika "test".

Przejdź do sekcji Panel sterowania > Ustawienia uprawnień > Foldery udostępnione i kliknij ikonę edycji uprawnień do folderu udostępnionego w kolumnie Akcja.

Kliknij polecenie Dodaj.

Zaznacz Odczyt i Zapis i kliknij Dodaj.

Kliknij przyciski Zastosuj > Zamknij.

Konfiguracja w systemie Windows 10

Istnieją 2 metody tworzenia kopii zapasowych w systemie Windows 10.

  • Historia plików — umożliwia tworzenie kopii zapasowych plików.
  • Utwórz obraz systemu (funkcja niezgodna z systemem Windows 7) — umożliwia tworzenie kopii zapasowych plików i systemu operacyjnego.

1. Historia plików

1.1. Mapuj dysk sieciowy

Mapowanie dysku sieciowego umożliwia dostęp do zainstalowanych folderów NAS w sekcji Ten komputer i szybki dostęp do plików. Aby to zrobić, przejdź do sekcji Ten komputer i kliknij Komputer > Mapuj dysk sieciowy.

W polu Folder wprowadź "\\<adres IP serwera NAS>\nazwa folderu" (gdzie "nazwa folderu" oznacza utworzony wcześniej folder udostępniony) i kliknij przycisk Zakończ.

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do wcześniej utworzonego konta i kliknij przycisk OK.

1.2. Rozpocznij tworzenie kopii zapasowej

Otwórz menu Start i kliknij polecenie Ustawienia.

Kliknij opcję Aktualizacja i zabezpieczenia.

Kliknij Kopia zapasowa > Więcej opcji.

Kliknij opcję Wyświetl ustawienia zaawansowane.

Kliknij opcję Wybierz lokalizację sieciową.

Kliknij opcję Dodaj lokalizację sieciową.

W polu Folder wprowadź "\\<adres IP serwera NAS>\nazwa folderu" (gdzie "nazwa folderu" to utworzony wcześniej folder udostępniony) i kliknij polecenie Wybierz folder.

Sprawdź, czy informacje są prawidłowe, i kliknij przycisk OK.

Kliknij polecenie Włącz.

Przejdź do sekcji Kopia zapasowa > Więcej opcji.

Możesz zdecydować, których folderów kopie zapasowe należy utworzyć i ustawić harmonogram.

2. Utwórz obraz systemu (funkcja zgodna z systemem Windows 7)

Otwórz menu Start i kliknij polecenie Ustawienia.

Kliknij opcję Aktualizacja i zabezpieczenia.

Kliknij Kopia zapasowa > przejdź do sekcji Kopia zapasowa i przywracanie (Windows 7).

Wybierz polecenie Utwórz obraz systemu.

Wybierz opcje W lokalizacji sieciowej > Wybierz.

Zostanie wyświetlony komunikat ("Dane uwzględnione w kopii zapasowej nie mogą być bezpiecznie chronione w miejscu docelowym w sieci"), ale można go zignorować, ponieważ ustawienia uprawnień do folderu docelowego zezwalają na dostęp do niego tylko określonym użytkownikom.

W polu lokalizacji sieciowej wprowadź "\\<adres IP serwera NAS>\nazwa folderu" (gdzie "nazwa folderu" oznacza utworzony wcześniej folder udostępniony) i wprowadź nazwę użytkownika i hasło do utworzonego wcześniej konta. Kliknij przycisk OK.

Kliknij przycisk Dalej.

Wybierz dyski, których kopię zapasową chcesz utworzyć, i kliknij przycisk Dalej.

Sprawdź, czy informacje są prawidłowe, i kliknij opcję Rozpocznij wykonywanie kopii zapasowej.

Wybierz, czy chcesz utworzyć dysk naprawy dysku, czy nie. W tym przykładzie należy wybrać opcję Nie.

Kopia zapasowa zostanie utworzona. Kliknij przycisk Zamknij.

Pliki kopii zapasowej możesz sprawdzić w aplikacji File Station na serwerze NAS.

Przywracanie

Istnieją 2 metody przywracania plików

  • Przywracanie przy użyciu funkcji Historia plików.
  • Przywracanie z obrazu systemu (funkcja zgodna z systemem Windows 7).

1. Przywracanie przy użyciu funkcji Historia plików

Otwórz menu Start i kliknij polecenie Ustawienia.

Kliknij opcję Aktualizacja i zabezpieczenia.

Kliknij Kopia zapasowa > Więcej opcji.

Kliknij polecenie Przywróć pliki z bieżącej kopii zapasowej.

Kliknij ikonę strzałki i przywróć potrzebne pliki.

2. Przywracanie obrazu systemu

Otwórz menu Start i kliknij polecenie Ustawienia.

Kliknij opcję Aktualizacja i zabezpieczenia.

Kliknij Przywracanie > Uruchom ponownie teraz.

Po ponownym uruchomieniu komputera wybierz opcję Rozwiązywanie problemów.

Wybierz Opcje zaawansowane.

Wybierz opcję Odzyskiwanie obrazu systemu.

Zostanie wyświetlony komunikat "System Windows nie może odnaleźć obrazu systemu na tym komputerze". W związku z tym, że obraz systemu znajduje się na serwerze NAS, możesz kliknąć przycisk Anuluj.

Wybierz opcję Wybierz obraz systemu i kliknij przycisk Dalej.

Wybierz Zaawansowane.

Wybierz opcję Wyszukaj obraz systemu w sieci.

W polu Folder sieciowy wprowadź "\\<adres IP serwera NAS>\nazwa folderu" (gdzie "nazwa folderu" oznacza utworzony wcześniej folder udostępniony) i kliknij przycisk OK.

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do wcześniej skonfigurowanego konta i kliknij przycisk OK.

Po sprawdzeniu, czy lokalizacja jest prawidłowa, wybierz ją i kliknij przycisk Dalej.

Wybierz obraz do przywrócenia i kliknij przycisk Dalej.

Zależnie od potrzeb możesz wybrać, czy ma zostać przeprowadzone formatowanie dysku i ponowne tworzenie partycji, czy nie. Kliknij przycisk Dalej.

Sprawdź, czy informacje są prawidłowe, i kliknij przycisk Zakończ.

Komputer przywróci system z pliku obrazu i uruchomi się ponownie.

Data wydania: 2016-06-04
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
81% ludzi uważa, że to pomaga.