Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Używanie protokołu iSER (iSCSI Extensions For RDMA) w celu zwiększenia wydajności serwera NAS QNAP obsługującego środowisko VMware® ESXi

1. Wyzwania

Wydajność i stabilność środowiska wirtualizacji jest zależna od wszystkich jego elementów składowych: dysków, konfiguracji pamięci masowej, sieci, funkcji hypervisor i aplikacji. Personel informatyczny w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) często staje przed zadaniem optymalizowania wydajności i identyfikowania wąskich gardeł.

Ponieważ oferta firmy QNAP jest adresowana również do sektora MŚP, doskonale zdajemy sobie sprawę z istotności tych wyzwań i wiemy, że kluczem do zwiększania wydajności pamięci masowej jest zapewnienie optymalnej pracy zarówno systemów pamięci masowej, jak i łączącej je sieci. We wszystkich głównych seriach produktów QNAP NAS dla sektora MŚP obsługiwany jest już protokół iSER (iSCSI Extensions For RDMA) — rozwiązanie stosowane od lat w systemach korporacyjnych. Naszym celem jest zaoferowanie informatykom niezastąpionego rozwiązania, które pozwoli dramatycznie zwiększyć wydajność środowisk zwirtualizowanych, a dzięki temu poprawić efektywność systemów informatycznych całego przedsiębiorstwa.

Testy w laboratoriach QNAP wskazują, że włączenie protokołu iSER pozwala zwiększyć wydajność hybrydowej pamięci masowej QNAP NAS z technologią Qtier™ o przeszło 50%. Szczegółowe wyniki testów podano w sekcji 5.

2. Wprowadzenie do protokołu iSER (iSCSI Extensions for RDMA)

Począwszy od wersji 4.3.3 systemu QTS możliwe jest włączenie protokołu iSER przy połączeniach iSCSI między serwerami wirtualizacji VMware a serwerami QNAP NAS z procesorami Intel lub AMD. Wymagane jest jedynie, aby każdy serwer wirtualizacji i serwer NAS miał kartę sieciową obsługującą protokół iSER.

Protokół iSER różni się od tradycyjnego iSCSI, ponieważ umożliwia przesyłanie danych bezpośrednio do bufora pamięci serwera ESXi lub NAS, z pominięciem sterownika sieciowego i warstw gniazd. Zwiększa to wydajność transferu danych, a dodatkowo zmniejsza opóźnienia i obciążenie procesora serwera NAS.

W testach QNAP stwierdzono, że włączenie protokołu iSER pozwala zwiększyć wydajność maszyn wirtualnych od 60% do 100%*. Dodatkową zaletą jest zmniejszenie opóźnień odczytu swobodnego o 50% lub nawet więcej. Wyniki testów pokazują, że protokół iSER sprawdza się szczególnie dobrze w przedsiębiorstwach używających serwera QNAP NAS jako magazynów danych dla serwerów VMware ESXi udostępniających aplikacje biznesowe lub infrastrukturę pulpitów wirtualnych (VDI). 

W kolejnych rozdziałach opisano wymagania systemowe i procedury włączania obsługi protokołu iSER w środowisku wirtualizacji. W dokumencie opisano też korzyści z wykorzystania protokołu iSER do zwiększenia wydajności hybrydowej pamięci masowej NAS z technologią Qtier™ oraz serwera NAS opartego wyłącznie na pamięci flash.

Użycie protokołu iSER (z prawej) powoduje pominięcie stosu TCP/IP, sterownika sieci i biblioteki gniazd w celu przesyłania danych bezpośrednio do pamięci aplikacji lub pamięci masowej

*Szczegółowe konfiguracje i wyniki testów podano w sekcji 5. Przyrosty wydajności mogą być różne w zależności od konfiguracji systemu.

3. Wymagania systemowe

Włączenie obsługi protokołu iSER na serwerze QNAP w środowisku VMware wymaga spełnienia następujących warunków:

 • Jeden lub wiele serwerów QNAP NAS z procesorem Intel lub AMD i systemem operacyjnym QTS 4.3.3 lub nowszym.
 • Jeden lub wiele serwerów VMware ESXi (obecnie system QTS obsługuje protokół iSER jedynie w przypadku środowiska VMware ESXi).
 • Karta sieciowa obsługująca protokół iSER zainstalowana w każdym serwerze QNAP NAS i VMware ESXi.
 • W środowisku VMware ESXi 5.5 i 6.0 konieczne jest zainstalowanie sterownika zgodności iSER** MLNX-OFED-ESX-1.9.10.5.  Sterownik jest dostępny na stronie http://www.mellanox.com/page/products_dyn?product_family=29
  Uwaga: Wersja VMware ESXi 6.5 obecnie nie obsługuje jeszcze protokołu iSER.
 • Serwery NAS i VMware ESXi muszą być połączone albo bezpośrednio (bez przełącznika), albo za pośrednictwem przełącznika Mellanox obsługującego protokół iSER***.
  Uwaga: Możliwe jest również używanie innych przełączników obsługujących rozszerzenie PFC (Priority Flow Control), jednak w takim przypadku nie jest gwarantowany konkretny przyrost wydajności.

*Poniżej wymieniono dostępne obecnie karty sieciowe obsługujące protokół iSER. Aby zakupić karty rozszerzeń, skorzystaj z witryny internetowej QNAP lub skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem.

Model Specyfikacja Produkt
LAN-10G2SF-MLX dwuportowy 10 GbE Adapter: Mellanox Connect-3 Pro EN Złącze: SFP+
LAN-40G2SF-MLX dwuportowy 40 GbE Adapter: Mellanox ConnectX-3 Pro EN Złącze: QSFP

** Sterownik jest przeznaczony specjalnie do korzystania z protokołu iSER. Zainstalowanie go może negatywnie wpłynąć na wydajność zwykłych połączeń iSCSI.

*** Poniżej podano listę kart Ethernet i przełączników Mellanox zalecanych w przypadku korzystania z protokołu iSER. Przełączniki Mellanox Spectrum pozwalają utrzymywać bardzo niskie opóźnienia i zapewniają nieblokujące przełączanie z prędkością transmisji bez utraty pakietów. W połączeniu z optymalnym zarządzaniem przeciążeniem przełączniki Mellanox umożliwiają uzyskanie maksymalnej wydajności połączeń iSER. Więcej informacji na temat kart sieciowych i przełączników obsługujących protokół iSER można znaleźć w oficjalnej witrynie internetowej Mellanox lub uzyskać od autoryzowanego dystrybutora.

Karta sieciowa Specyfikacja
MCX311A-XCCT Karta sieciowa ConnectX®-3 Pro EN, 10GbE, jednoportowa SFP+, PCIe3.0 x8 8GT/s, wysoki wspornik, RoHS R6
MCX312B-XCCT Karta sieciowa ConnectX®-3 Pro EN, 10GbE, dwuportowa SFP+, PCIe3.0 x8 8GT/s, wysoki wspornik, RoHS R6
MCX312C-XCCT Karta sieciowa ConnectX®-3 Pro EN, 10GbE, dwuportowa SFP+, PCIe3.0 x8 8GT/s, wysoki wspornik, RoHS R6
MCX313A-BCCT Karta sieciowa ConnectX®-3 Pro EN, 40/56GbE, jednoportowa QSFP, PCIe3.0 x8 8GT/s, wysoki wspornik, RoHS R6
MCX314A-BCCT Karta sieciowa ConnectX®-3 Pro EN, 40/56GbE, dwuportowa QSFP, PCIe3.0 x8 8GT/s, wysoki wspornik, RoHS R6
MCX342A-XCPN Karta sieciowa ConnectX®-3 Pro EN do OCP, 10GbE, dwuportowa SFP+, PCIe3.0 x8, bez wspornika, RoHS R6
MCX342A-XCQN Karta sieciowa ConnectX®-3 Pro EN do OCP z IPMI i NC-SI, 10GbE, dwuportowa SFP+, PCIe3.0 x8, bez wspornika, RoHS R6
MCX345A-BCPN Karta sieciowa ConnectX®-3 Pro EN do OCP, 40GbE, jednoportowa QSFP, PCIe3.0 x8, bez wspornika, RoHS R6
MCX345A-BCQN Karta sieciowa ConnectX®-3 Pro EN do OCP z IPMI i NC-SI, 40GbE, jednoportowa QSFP, PCIe3.0 x8, bez wspornika, RoHS R6
MCX346A-BCPN Karta sieciowa ConnectX®-3 Pro EN do OCP, 40GbE, dwuportowa QSFP, PCIe3.0 x8, bez wspornika, RoHS R6
MCX346A-BCQN Karta sieciowa ConnectX®-3 Pro EN do OCP z IPMI i NC-SI, 40GbE, dwuportowa QSFP, PCIe3.0 x8, bez wspornika, RoHS R6

Model Specyfikacja
MSN2700-BS2F Przełącznik Open Ethernet w technologii Spectrum™, 40GbE, 1U, MLNX-OS, 32 porty QSFP28
MSN2700-BS2R Przełącznik Open Ethernet w technologii Spectrum™, 40GbE, 1U, MLNX-OS, 32 porty QSFP28
MSN2410-BB2F Przełącznik Open Ethernet w technologii Spectrum™, 10GbE/100GbE, 1U, MLNX-OS, 48 portów SFP28
MSN2100-BB2F Przełącznik Open Ethernet w technologii Spectrum™, 40GbE, 1U, MLNX-OS, 16 portów QSFP28
MSN2100-BB2R Przełącznik Open Ethernet w technologii Spectrum™, 40GbE, 1U, MLNX-OS, 16 portów QSFP28

4. Wdrażanie protokołu iSER w istniejącym środowisku wirtualizacji VMware

W tej sekcji podano instrukcje włączenia protokołu iSER na istniejącym połączeniu iSCSI między jednym serwerem QNAP NAS i jednym serwerem VMware ESXi. Jeśli środowisko obejmuje wiele serwerów NAS lub VMware, należy wykonać odpowiednie czynności dla każdego serwera NAS i VMware.

4-1. Konfigurowanie ustawień sieciowych serwera NAS

Przed przystąpieniem do zmiany ustawień upewnij się, że używany serwer QNAP NAS jest wyposażony w procesor Intel lub AMD i pracuje w systemie QTS 4.3.3 lub nowszym.

 1. Wyłącz serwery NAS i VMware ESXi, po czym zainstaluj w obu z nich karty sieciowe obsługujące protokół iSER.
 2. Połącz serwery NAS i VMware ESXi bezpośrednio lub za pośrednictwem przełącznika obsługującego protokół iSER.
 3. Włącz serwery NAS i ESXi.
 4. Zaloguj się do systemu QTS na serwerze NAS i wybierz kolejno opcje „Panel sterowania” > „Sieć i przełącznik wirtualny” > „Interfejsy”. Znajdź interfejsy odpowiadające karcie sieciowej z obsługą protokołu iSER i przypisz każdemu z nich statyczny adres IP. Dla maksymalizacji korzyści wydajnościowych z zastosowania protokołu iSER zaleca się również ustawienie wartości 9000 parametru „Ramka Jumbo”.
Otwórz do edycji adapter nowo dodanej karty sieciowej w sekcji „Sieć i przełącznik wirtualny”. Aby uzyskać dostęp do parametru „Ramka Jumbo”, kliknij ikonę „Konfiguruj”.

4-2. Instalowanie sterownika iSER Mellanox (nie dotyczy VMware ESXi 6.5 i późniejszych)

Na każdym serwerze ESXi musi być zainstalowany sterownik iSER Mellanox. Uwaga: Sterownik nie jest wymagany w środowisku VMware ESXi 6.5 i późniejszych, gdzie protokół iSER jest obsługiwany natywnie.

 1. Pobierz sterownik iSER Mellanox MLNX-OFED-ESX-1.9.10.5 ze strony http://www.mellanox.com/page/products_dyn?product_family=29
 2. Prześlij sterownik na serwer ESXi. Dla potrzeb tego samouczka sterownik jest zapisywany bezpośrednio na serwerze NAS, a następnie przesyłany na serwer ESXi z użyciem programu Putty i sesji SSH.
Użyj polecenia #scp, aby przesłać sterownik do katalogu głównego serwera ESXi.
 1. (Opcjonalnie) Usuń wszelkie wcześniejsze wersje sterownika.
  Sterownika w wersji 1.9.10.5 nie można używać równolegle z jakąkolwiek inną wersją tego samego sterownika. Jeśli jest zainstalowana jakakolwiek wersja sterownika inna niż MLNX-OFED-ESX-1.9.10.5, zatrzymaj wszystkie operacje i maszyny wirtualne na serwerze ESXi i usuń istniejący sterownik.

  Uruchom polecenie esxcli software vib list | grep mlx, aby sprawdzić nazwę i wersję aktualnie zainstalowanego sterownika. Poniżej podano polecenie usuwające wcześniejszą wersję sterownika, składającą się z trzech części: nmlx4-core, nmlx4-en i nmlx4-rdma.
  esxcli software vib remove -n (nmlx4-core)
  esxcli software vib remove -n (nmlx4-en)
  esxcli software vib remove -n (nmlx4-rdma)
 2. Uruchom następujące polecenie, aby zainstalować nowy sterownik:
  esxcli software vib install -d /MLNX-OFED-ESX-1.9.10.5-10EM-600.0.0.2494585.zip
 3. Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie serwer VMware ESXi i uruchom polecenie esxcli software vib list | grep mlx, aby upewnić się, że zainstalowane są wszystkie trzy sterowniki (net-mlx4-core, net-mlx4-en i net-mlx4-ib) w wersji 1.9.10.5-10EM-600.0.0.2494585.
Do zainstalowania sterownika na serwerze ESXi można użyć programu Putty.

4-3. Konfigurowanie ustawień sieciowych serwera ESXi

W tej sekcji przedstawiono informacje na temat konfigurowania połączenia iSER z serwerem ESXi.

 1. Zaloguj się do aplikacji VMware vCenter.
 2. W lewym panelu wybierz serwer VMware ESXi.
 3. Na karcie „Configuration” (Konfiguracja) przejdź do sekcji „Networking” (Sieć) i kliknij opcję „Add Networking” (Dodaj sieć), aby otworzyć okno „Add Network Wizard” (Kreator dodawania sieci).
W aplikacji vCenter dodaj nowy przełącznik wirtualny dla serwera ESXi.
 1. Jeśli system operacyjny gościa ma mieć dostęp do interfejsu sieciowego, najpierw wybierz opcję „Virtual Machine” (Maszyna wirtualna) w polu „Connection Type” (Typ połączenia) i kliknij przycisk „Next” (Dalej). W przeciwnym razie przejdź do kroku 6.
 2. Na stronie „Network Access” (Dostęp do sieci) wybierz nowo zainstalowaną kartę sieciową obsługującą protokół iSER. Kliknij przycisk „Next” (Dalej) w dwóch kolejnych oknach, aby zaakceptować ustawienia domyślne, a następnie kliknij przycisk „Finish” (Zakończ) w celu zamknięcia kreatora dodawania sieci.
Wybierz nowo dodaną kartę sieciową, aby kontynuować.
 1. Ponownie kliknij opcję „Add Networking” (Dodaj sieć). Wybierz wartość „VMkernel” w polu „Connection Type” (Typ połączenia), upewnij się, że wybrana jest nowo zainstalowana karta sieciowa obsługująca protokół iSER i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby dokończyć wprowadzanie ustawień. Pozostaw domyślne wartości opcji „Port Group” (Grupa portów).
 2. Na stronie „IP Settings” (Ustawienia IP) określ statyczny adres IP adaptera sieciowego. Następnie kliknij przyciski „Next” (Dalej) i „Finish” (Zakończ), aby zakończyć pracę kreatora.
Dodaj typ połączenia VMkernel i określ statyczny adres IP karty sieciowej.
 1. Upewnij się, że nowy przełącznik wirtualny karty sieciowej obsługującej protokół iSER jest widoczny na ekranie „Configuration” (Konfiguracja) > „Networking” (Sieć).
Nowy przełącznik wirtualny zawiera sieć VM (opcjonalnie) i połączenie VMkernel.

4-4. Zmiana połączenia sieciowego iSCSI na iSER

 1. Zaloguj się do aplikacji VMware vCenter.
 2. W lewym panelu wybierz serwer VMware ESXi.
 3. Na karcie „Configuration” (Konfiguracja) wybierz opcję „Storage Adapters” (Adaptery pamięci masowej). Na tej stronie powinien być widoczny adapter iSER wyświetlany jako „Mellanox iSCSI over RDMA (iSER)”, jak również istniejący adapter wyświetlany jako „iSCSI Software Adapter”.
  Uwaga: W przypadku konfigurowania nowego środowiska wirtualizacji należy najpierw utworzyć adapter „iSCSI software adapter” i uruchomić ponownie serwer ESXi, aby został wyświetlony adapter „Mellanox iSCSI over RDMA (iSER)”.
  Adapter „Mellanox iSCSI over RDMA (iSER)” zostanie wyświetlony po skonfigurowaniu ustawień sieciowych serwerów NAS i VMware ESXi zgodnie z opisem w sekcji 4-3.
 4. Wybierz urządzenie „iSCSI Software Adapter” i kliknij opcję „Properties” (Właściwości).
 5. Usuń wszystkie istniejące powiązania portów z listy na karcie „Network Configurations” (Konfiguracje sieci). Dodatkowo usuń wszystkie obiekty docelowe iSCSI z list na kartach „Dynamic Discovery” (Wykrywanie dynamiczne) i „Static Discovery” (Wykrywanie statyczne). Dzięki temu połączenia będą nawiązywane wyłącznie z użyciem protokołu iSER.

  Usuń wszystkie pozycje z list na kartach „Network Configurations” (Konfiguracje sieci), „Dynamic Discovery” (Wykrywanie dynamiczne) i „Static Discovery” (Wykrywanie statyczne).
 6. Zamknij okno właściwości adaptera sprzętowego iSCSI. Na stronie „Configuration” (Konfiguracja) > „Storage Adapters” (Adaptery pamięci masowej) wybierz urządzenie w sekcji „Mellanox iSCSI over RDMA (iSER) Adapter” (Adapter iSER Mellanox) i kliknij opcję „Properties” (Właściwości).
 7. Na karcie „Network Configuration” (Konfiguracja sieci) kliknij przycisk „Add” (Dodaj), aby utworzyć nowe powiązanie portów VMkernel. Wybierz port VMkernel utworzony dla połączenia iSER w sekcji 4-3.

  Zmodyfikuj właściwości urządzenia „Mellanox iSCSI over RDMA (iSER) Adapter” i dodaj przełącznik wirtualny iSER, aby spowodować ponowne przeskanowanie obiektu docelowego iSCSI.
 8. Powtórz kroki 5 i 6 dla każdego urządzenia w sekcji „Mellanox iSCSI over RDMA (iSER) Adapter” wymagającego połączenia iSER.

  Połączenia z obiektem docelowym iSCSI i jednostką LUN serwera QNAP będą teraz automatycznie nawiązywane z użyciem nowego interfejsu iSER.

  Połączenie z jednostką iSCSI LUN na serwerze QNAP NAS jest teraz nawiązywane z użyciem adaptera iSER.

5. Testy wydajności i ich wyniki

W przeprowadzonych przez QNAP pomiarach przyrostu wydajności z używania protokołu iSER zamiast zwykłej komunikacji iSCSI wykorzystano następujący sprzęt:

QNAP NAS

 • TVS-EC2480-SAS-RP: hybrydowa macierz pamięci masowej
 • TES-EC3085U: macierz pamięci masowej oparta całkowicie na pamięci flash

VMware

 • Klaster VMware ESXi 6.0 złożony z pięciu serwerów Dell PowerEdge R420. Każdy serwer miał procesor Intel Xeon E5-2450 i 128 GB pamięci RAM.
 • System operacyjny maszyny wirtualnej: Windows 2012 R2 64-bitowy

Sieć

 • Karta sieciowa Mellanox LAN-40G2SF-MLX 40GbE zainstalowana w serwerach NAS i każdym z serwerów PowerEdge
 • Przełącznik Mellanox Spectrum SN2410 40GbE łączący serwery VMware ESXi z serwerami NAS.

Uwaga: Dla dokładniejszego pomiaru przyrostu wydajności każdy z serwerów NAS połączono z przełącznikiem Mellanox 40GbE tylko jednym kablem 40GbE. W zwykłych okolicznościach można jednak używać wielu połączeń 10GbE i 40GbE oraz wielu przełączników, co pozwala dodatkowo zwiększyć wydajność i dostępność pamięci masowej z protokołem iSER.

Na każdym z serwerów VMware ESXi zainstalowano oprogramowanie Iometer z następującymi ustawieniami.

Iometer (przepustowość iSCSI)
Oczekujące operacje we/wy → 1 na obiekt docelowy Przepustowość zapisu → 2M sekwencyjny 100%
Zapis 100%
Procesy robocze → 20 Przepustowość odczytu → 2M sekwencyjny 100%
Odczyt 100%
Czas narastania →30 sekund Rozmiar transferu → Plik 16 GB
Iometer (wydajność IOPS iSCSI)
Oczekujące operacje we/wy → 1 na obiekt docelowy Wydajność IOPS zapisu → 4K sekwencyjny 100%
Zapis 100%
Procesy robocze → 20 Wydajność IOPS odczytu → 4K sekwencyjny 100%
Odczyt 100%
Czas narastania →30 sekund Rozmiar transferu → Plik 16 GB

Uwaga: Dla potrzeb testu użyto typowych ustawień programu Iometer. Intensywność dostępu w rzeczywistych zastosowaniach zależy od aplikacji.

5-1. Jedna maszyna wirtualna z technologią Qtier™: włączenie protokołu iSER zwiększa wydajność odczytu/zapisu sekwencyjnego o 100%, do 4000 MB/s

W tym teście sprawdzaliśmy wydajność pojedynczej maszyny wirtualnej łączącej się z hybrydową pamięcią masową NAS. Jest to typowa konfiguracja dla aplikacji biznesowych wymagających dużej wydajności i bardzo dużej pojemności, na przykład serwerów poczty.

Specyfikacja serwera NAS
Model QNAP TVS-EC2480-SAS-RP
Procesor Intel Xeon E3-1246
Pamięć 32 GB
Konfiguracja pamięci masowej Dysk SSD Seagate SAS x12, RAID 10
Dysk twardy Seagate SATA x12, RAID 6
1 pula magazynu, 1 jednostka iSCSI LUN oparta na sektorach
Karta sieciowa Karta sieciowa 40GbE LAN-40G2SF-MLX

Wyniki testu pokazały wzrost wydajności odczytu i zapisu sekwencyjnego o ponad 100%, a szybkość odczytu sekwencyjnego przekroczyła 4000 MB/s. Dowodzi to, że zastosowanie protokołu iSER może znacząco zwiększyć wydajność odczytu i zapisu sekwencyjnego w intensywnie używanych aplikacjach.5-2. Pięć maszyn wirtualnych z technologią Qtier™: włączenie protokołu iSER zwiększa wydajność odczytu/zapisu swobodnego o 80%, do 180 000 IOPS

Do drugiego testu użyliśmy takiej samej konfiguracji hybrydowej pamięci masowej NAS jak do pierwszego. Tym razem jednak zwiększyliśmy liczbę maszyn wirtualnych VMware do pięciu. Taki scenariusz testowy odzwierciedla zastosowania w małych i średnich przedsiębiorstwach, gdy jeden serwer QNAP NAS obsługuje wiele aplikacji wymagających dostępu swobodnego, takich jak bazy danych serwera WWW lub serwera dzienników.

Wyniki testu przedstawiają łączną wydajność wszystkich maszyn wirtualnych jako połączoną wydajność operacji odczytu i zapisu. Wyniki pokazały, że włączenie protokołu iSER zwiększyło wydajność odczytu i zapisu swobodnego o ponad 80%. Wydajność operacji odczytu/zapisu swobodnego sięgnęła łącznie 180 000 IOPS pomimo używania tylko 12 dysków SSD w konfiguracji RAID 10. Stwierdzono też wzrost szybkości dostępu sekwencyjnego. 
Opóźnienia spadły z 0,9 ms do 0,5 ms, co oznacza sprawniejsze reagowanie, gdy wiele aplikacji potrzebuje dostępu swobodnego do tego samego serwera NAS.5-3. Pięć maszyn wirtualnych z pamięcią masową opartą całkowicie na pamięci flash: włączenie protokołu iSER zwiększa wydajność odczytu/zapisu swobodnego o 60%, do 250 000 IOPS

W poprzednim teście udało się zwiększyć wydajność każdej maszyny wirtualnej o około 36 000 IOPS, gdy używana była hybrydowa pamięć masowa NAS z technologią Qtier™. Niektóre aplikacje biznesowe, np. serwery SQL, wymagają jednak jeszcze lepszych wyników. Aby zbadać dalsze korzyści, jakie może przynieść zastosowanie protokołu iSER, zmieniliśmy serwer NAS na model QNAP TES-3085U. Jest to pamięć masowa NAS oparta całkowicie na pamięci flash, wyposażona w 30 gniazd SSD. Serwer NAS podłączono do pięciu maszyn wirtualnych VMware.

Używana konfiguracja testowa nie wymaga używania technologii Qtier, więc nie było już konieczne używanie jednej dużej puli magazynu. Dla potrzeb testu podzielono 30 dysków SSD na 5 pul magazynu, z których każda zawierała jednostkę iSCSI LUN opartą na sektorach. Taka konfiguracja pamięci masowej pozwala ograniczyć ryzyko utraty danych i zwiększyć wydajność ze względu na możliwość niezależnego pobierania metadanych z poszczególnych pul magazynu.

Specyfikacja serwera NAS
Model QNAP TES-3085U
Procesor Intel Xeon D-1548
Pamięć 32 GB
Konfiguracja pamięci masowej Dysk SSD Samsung SATA x30, RAID 10
5 pul magazynu
5 jednostek iSCSI LUN opartych na sektorach
Karta sieciowa Karta sieciowa 40GbE LAN-40G2SF-MLX

Dla potrzeb testu oceniano łączną wydajność wielu maszyn wirtualnych w celu zmierzenia połączonej wydajności operacji odczytu i zapisu. Włączenie protokołu iSER zwiększyło łączną wydajność odczytu i zapisu swobodnego o ponad 80%, do 250 000 IOPS. W przeliczeniu oznacza to, że każda maszyna wirtualna może korzystać maksymalnie z 50 000 IOPS. Jest to znacznie więcej niż 30 000 IOPS typowo zalecane do obsługi serwerów SQL. Opóźnienia zostały zmniejszone do zaledwie 0,3 ms w porównaniu z 1,1 ms przy komunikacji iSCSI.


5-4. Wnioski z testów

Użycie protokołu iSER pozwala zwiększyć wydajność odczytu i zapisu swobodnego wielu maszyn wirtualnych nawet o 80% i ograniczyć opóźnienia o około 50%. Wyniki te dotyczą zarówno hybrydowej pamięci masowej, jak i serwerów NAS opartych całkowicie na pamięci flash.

Testerzy QNAP stwierdzili, że włączenie protokołu iSER to skuteczna metoda zwiększenia wydajności serwera QNAP NAS używanego w roli magazynu danych dla serwerów VMware ESXi. Pozwala to zwiększyć wydajność kluczowych aplikacji uruchamianych w klastrze VMware. Dodanie obsługi protokołu iSER do systemu QTS to najlepszy dowód innowacyjności firmy QNAP i jej dążenia do oferowania klientom na całym świecie szybkich i wydajnych rozwiązań pamięci masowej.

QNAP nie ma wątpliwości, że technologia iSER to doskonałe rozwiązanie dla działów informatyki poszukujących możliwości zwiększenia wydajności aplikacji biznesowych. QNAP będzie kontynuować testy protokołu iSER w różnych konfiguracjach, a wyniki będą sukcesywnie publikowane. 

Data wydania: 2017-05-25
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
100% ludzi uważa, że to pomaga.