Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Używanie migawek w systemie QTS 4.3.4

Wprowadzenie

Migawki to rozwiązanie ochrony danych na poziomie sektorów pozwalające wykonywać lokalne kopie zapasowe danych. Migawka stanowi zapis stanu danych z określonego punktu w czasie. W razie niezamierzonego usunięcia lub modyfikacji danych możliwe jest szybkie ich przywrócenie do zapisanego stanu.

Migawki są przechowywane w wolnej przestrzeni puli magazynu, niezależnie od woluminów i jednostek LUN. Dzięki temu zmiany w systemie plików nie mają wpływu na migawki, a użytkownikom łatwiej jest kontrolować liczbę migawek przechowywanych na serwerze NAS.

Wymagania

 • Migawki są obsługiwane na większości serwerów QNAP NAS z procesorami x86 Intel lub AMD i systemem operacyjnym QTS 4.2 lub nowszym.
 • Począwszy od systemu QTS 4.3.4, migawki są również obsługiwane na następujących modelach serwerów NAS z procesorami ARM: TS-1635, TS-831X, TS-531X, TS-431X. W przyszłości zostanie dodana obsługa innych modeli z procesorami ARM.
 • Na serwerze NAS musi być zainstalowany co najmniej 1 GB pamięci operacyjnej (wcześniej wymagane były 4 GB).

Maksymalna liczba migawek, jaką można przechowywać na serwerze NAS, zależy od modelu serwera i ilości pamięci operacyjnej. Więcej informacji i najnowszą listę obsługiwanych modeli można znaleźć na stronie: https://www.qnap.com/solution/snapshots/pl.

Używanie migawek w systemie QTS 4.3.4

Upewnij się, że:

 • Serwer NAS został zaktualizowany do systemu QTS 4.3.4 lub nowszego.
 • Skonfigurowano co najmniej jedną pulę magazynu i co najmniej jeden wolumin lub jednostkę LUN.
 1. Przejdź do sekcji Pamięć masowa i migawki > Migawka.
 2. Wybierz wolumin lub jednostkę LUN.
 3. Kliknij opcję Wykonaj migawkę, a następnie kliknij przycisk OK.
  System QTS utworzy migawkę.
 4. Kliknij nazwę woluminu lub jednostki LUN, aby otworzyć Menedżera migawek.
  Menedżer migawek umożliwia wyświetlanie i usuwanie migawek oraz przywracanie danych.
 5. Wybierz migawkę, z której chcesz przywrócić dane.
  Aby przywrócić tylko wybrane pliki, zaznacz odpowiednie pliki lub foldery i kliknij przycisk Przywróć.
  Aby przywrócić wszystkie dane woluminu lub jednostki LUN, kliknij opcję Przywróć migawkę woluminu.
 6. Kliknij opcję Ustawienia migawki, aby skonfigurować harmonogram migawek.
  System QTS może wykonywać migawki w regularnych odstępach czasu (co godzinę, dzień, tydzień lub miesiąc), aby zapewnić bieżącą ochronę danych.
 7. Kliknij opcję Gwarantowane miejsce na migawki > Konfiguruj, aby zarezerwować na serwerze NAS miejsce na migawki.
  Włączenie opcji Gwarantowane miejsce na migawki pozwala mieć pewność, że zawsze możliwe jest wykonanie nowej migawki. Z tej przestrzeni mogą korzystać wszystkie woluminy i jednostki LUN.

Dlaczego nie mogę używać migawek w moim systemie QTS 4.3.4?

Serwer NAS musi mieć co najmniej 1 GB pamięci

Przetwarzanie migawek wymaga dużo pamięci operacyjnej. W serwerach NAS mających mniej niż 1 GB pamięci wszystkie funkcje migawek są wyłączane w celu zapewnienia stabilnej pracy serwera.

Istnieje też limit liczby migawek na każdy wolumin/jednostkę LUN i na każdy serwer NAS. Konkretne limity zależą od modelu serwera NAS i ilości zainstalowanej pamięci.
Aby te ograniczenia nie miały zastosowania, można rozbudować pamięć serwera NAS.

Ochrona z użyciem migawek nie jest dostępna dla woluminów starszego typu i statycznych

Migawki nie są zapisywane w obrębie woluminów ani jednostek LUN, lecz w wolnej przestrzeni puli magazynu. Obsługa migawek jest możliwa jedynie w przypadku utworzonych w puli magazynu woluminów pełnych, woluminów elastycznych i jednostek LUN opartych na sektorach.
Aby chronić jednostkę LUN opartą na plikach, można wykonać migawkę jej woluminu macierzystego.

Używana pula magazynu musi obsługiwać migawki

Jeśli serwer NAS zaktualizowano do systemu QTS 4.3.4 z wcześniejszej wersji nieobsługującej migawek, nie będzie możliwe używanie migawek z już istniejącymi pulami magazynu. Migawki są obsługiwane jedynie w nowych pulach magazynu utworzonych po zaktualizowaniu systemu QTS do wersji 4.3.4.

Aby obejść ten problem, można tworzyć kopie zapasowe wszystkich danych w starej puli magazynu na zewnętrznej pamięci masowej, na innym serwerze NAS lub w chmurze (z wykorzystaniem funkcji Hybrid Backup Sync).

Aplikację Hybrid Backup Sync można pobrać z App Center. Szczegółowe informacje podano na stronie https://www.qnap.com/solution/hybrid-backup-sync/pl.

Do tworzenia kopii zapasowych jednostek LUN można też używać funkcji Kopia zapasowa LUN, dostępnej w sekcji Pamięć masowa i migawki. Funkcja ta umożliwia eksportowanie jednostki LUN do pliku obrazu, który później można przywrócić w postaci jednostki LUN opartej na sektorach lub plikach.

Upewnij się, że kopie zapasowe faktycznie zawierają kompletną kopię wszystkich danych, po czym użyj funkcji dostępnych w sekcji „Pamięć masowa i migawki”, aby usunąć starą pulę magazynu i utworzyć nową.


Inną możliwością jest dodanie kolejnych dysków do serwera NAS, co wymaga wolnych wnęk dysków w serwerze NAS lub dostępności jednostki rozbudowy. Na takich pustych dyskach można utworzyć nową pulę magazynu, a następnie przenieść wszystkie dane ze starej puli do nowej.

Data wydania: 2017-09-07
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
60% ludzi uważa, że to pomaga.